Talon

Het deel van de coupon van een aandeel of obligatie dat bij inwisseling recht geeft op nieuwe dividend- bewijzen, uitkeringsbewijzen of coupons.
Lees verder