Tenderinschrijving

Een methode om de uitgifteprijs van een nieuw te noteren aandeel of obligatie te bepalen. Er wordt uitgegaan van een minimumprijs en geïnteresseerde beleggers kunnen zelf aangeven tegen welke (bij voorkeur hogere) prijs men een bepaalde hoeveel- heid aantal aandelen of obligaties wil afnemen. De prijs waarop de meeste aandelen of obligaties kunnen worden toegewezen is de uiteindelijke uitgifteprijs.
Lees verder