TMAP Faseringsmodel

tmap
Om een ICT-gerelateerd  implementatietraject in goede orde te begeleiden en misstappen te voorkomen is het noodzakelijk het project gefaseerd uit te voeren. Daartoe kan gebruik worden gemaakt van het TMAP fasenmodel voor de proefimplementatie. Onderstaand volgt een korte uitleg betreffende de TMAP, gevolgd door een schematische weergave hiervan. TMAP De afkorting TMAP staat voor Test Management Approach. TMAP betreft een methode voor het beheren van een testproces. TMAP maakt het volledige ...
Lees verder

TMAP

De afkorting TMAP staat voor Test Management Approach. TMAP betreft een methode voor het beheren van een testproces. TMAP maakt het volledige testproces inzichtelijk in al zijn facetten. Er wordt veel aandacht aan besteed aan de verantwoordelijkheden en de sturende rol van de eisen die worden gesteld aan het testen
Lees verder