Uitoefenlimiet

Het maximaal aantal contracten dat de houder van een optierecht per tijdseenheid per klasse mag uitoefenen. De uitoefenlimiet wordt ook wel exercise limit genoemd. Bij overschrijding van de uitoefen- limiet mag de belegger alleen nog maar sluitings- transacties doen totdat de positie weer onder deze, door Euronext vastgestelde, limiet is gekomen.
Lees verder