Master Sustainable Business and Innovation

logo-uu
Are you interested in firms’ strategies for innovating in a sustainable way and being socially responsible? Do you want to find out more about sustainability challenges and technological options that can be used by firms to produce in a more environmental friendly manner? Do you want to gain social science knowledge that creates insight in the behaviour of organisations? Then find out more about the Master’s programme Sustainable Business and Innovation. This programme has a strong foc...
Lees verder

Master strategisch human resource management

logo-uu
Wat kan een organisatie doen om goed te presteren? De beste medewerkers werven, investeren in opleiding en ontwikkeling, coachend managen, het werk zo organiseren dat medewerkers de mogelijkheden hebben om professioneel te werken, goed belonen – of een slimme combinatie van al deze elementen? Hoe gaan organisaties om met hun omgeving? Nemen ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid? Wat is de publieke dimensie van human resource management? Als dergelijke vragen je interesseren, ben je aan he...
Lees verder

Master Bestuur en beleid voor professionals

logo-uu
Het geaccrediteerde masterprogramma Bestuur en Beleid voor professionals versterkt uw analytische kracht bij de tegenstrijdige eisen rondom rationaliteit, legitimiteit en verantwoording. Na succesvolle afronding ontvangt u de wetenschappelijke graad Master of Science (MSc), vergelijkbaar met de vroegere drs-titel. De master Bestuur en Beleid voor professionals is bedoeld voor leidinggevenden en beleidsmedewerkers werkzaam in het publieke domein. De studie is direct verbonden aan uw eigen orga...
Lees verder