Vakvolwassenheid

Vakvolwassenheid houdt in dat de medewerker wordt geacht dat hij of zij in staat is de consequenties te overzien wat  betreft eigen handelen en durft af te wijken van regels als daartoe noodzaak is. Hier is echter afdoende vooropleiding en/of training voor noodzakelijk.
Lees verder