Procesmanagement en de SqEME-benadering

Procesmanagement
De twintigste-eeuwse kijk op organiseren en organisaties is over haar houdbaarheidsdatum heen. Het klassieke denken ging voorbij aan het feit dat organisaties open systemen zijn en deel uitmaken van complexe netwerkstructuren. Processen dienen in de beschouwing van organisaties op de voorgrond te staan: hoe zijn de verschillende onderdelen van de organisatie op elkaar afgestemd en hoe verloopt de berichtgeving daartussen. SqEME Procesmanagement als methodologie bekijkt een proces vanuit vier ver...
Lees verder