Variabele kosten

Hierbij gaat het om de kosten die veranderen als gevolg van verandering in bedrijfsdrukte. Onderscheid kan worden gemaakt in: Proportioneel – recht evenredig Progressief stijgend – meer dan evenredig Degressief stijgend – minder dan evenredig Trapsgewijs – productiemiddelen in beperkte mate deelbaar
Lees verder