De vereniging nader toegelicht

Ondernemingsrecht1
Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen om een bepaald doel te bereiken. Dit doel is overigens geen winst maken, maar een maatschappelijk doel. Een vereniging mag dan ook geen winst uitkeren, maar altijd weer investeren in de eigen organisatie. De hoogste macht ligt bij de ledenvergadering, waarbij elk lid één stem heeft. De ledenvergadering stelt het bestuur samen. Oprichting Er kan onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten verenigingen, namelijk die met re...
Lees verder