Wijzer in de toekomst

Wijzer in de toekomst
Er zijn genoeg boeken over toekomstscenario's, maar doorgaans zijn die erg abstract en theoretisch. 'Wijzer in de toekomst: werken met toekomstscenario's' is het eerste boek dat u op een praktische eenvoudig toe te passen wijze laat zien waaraan u moet denken als u overweegt scenario's wilt gebruiken en zo ja, welke. Het kan ook zijn dat u ze zelf moet schrijven; ook daarbij bewijst dit boek goede diensten. Stap voor stap wordt aangeven hoe u een scenariotraject kunt opzetten en uitvoeren. Pe...
Lees verder

Visie op visie en missie

Missie, visie
Heeft een bedrijf perse een visie en missie nodig om te kunnen voortbestaan? Veel bedrijven en organisaties besteden veel tijd en geld aan het vaststellen van een visie en een missie. Dat is, zo wordt gezegd, een voorwaarde om te kunnen voortbestaan. Zonder visie en missie is het, zo wordt gezegd, niet mogelijk doelstellingen te formuleren en een strategie uit te stippelen. Maar is dat wel zo? Niet dus. Visie Visie is een moeilijk definieerbaar begrip. Visie is het exclusieve recht van vi...
Lees verder