De vennootschap onder firma nader toegelicht

ondernemingsrecht2
Naast de eenmanszaak waar één ondernemer een organisatie runt is er de vennootschap onder firma (VOF) waar bij twee of meer ondernemers besluiten een organisatie te starten. Hierin brengen de verschillende ondernemers ofwel vennoten goederen, arbeid of geld in en worden naar rato van de geleverde uitbetaald. Binnen een VOF ligt de nadruk sterk op het onderlinge vertrouwen en de samenwerking van de vennoten. Oprichting Er geldt net als bij de eenmanszaak één formele vereiste, namelijk de insc...
Lees verder