Waarborgsom

Het bedrag dat bij het aangaan van een agrarisch termijncontract als zekerheid moet worden gestort. Zowel de koper als de verkoper van een termijn- contract storten een waarborgsom ter afdekking van de risico’s.
Lees verder