Een zakelijk gesprek nader toegelicht

zakelijk gesprek
De structuur van een zakelijk gesprek kan net als vele andere vormen van zakelijke communicatie worden opgedeeld in drie gedeelte, namelijk de opening, de kern en de afsluiting. Het hanteren van een duidelijke structuur tijdens een gesprek helpt beide gesprekspartners zijn of haar doelen na te streven en bovenal duidelijkheid te scheppen. Voor wat betreft het openen van een gesprek zijn drie elementen zeer belangrijk. Ten eerste is het belangrijk het doel van het gesprek te benoemen. Een gesp...
Lees verder