Transfer pricing [Management Accounting & Control]

Leestijd: < 1 minuut
Er zijn verschillende maatstaven om de bestuurlijke en economische performance van divisies te
beoordelen. Maar wat als divisies onderling producten uitwisselen? Daarvoor bestaan transfer prices, die voor de ontvangende divisie kosten betekenen en voor de aanbiedende divisie omzet. Zo kan transfer pricing de winstgevendheid van een divisie beïnvloeden en meenemen in het meten van de performance.
Doel van transfer pricing:
1.Om informatie te verschaffen die de divisiemanagers motiveert om goede economische beslissingen te nemen. Dit zal gebeuren wanneer acties die divisiemanagers moeten nemen om de gerapporteerde winst van hun divisies te verbeteren ook tegelijkertijd de winst van de onderneming als geheel verbetert.
2.Om informatie te verschaffen die nuttig is voor de evaluatie van de bestuurlijke en economische prestaties van de divisies.
3.Om bewust winsten te verplaatsen tussen divisies of locaties.
4.Om ervoor te zorgen dat de autonomie van de divisies niet wordt ondermijnd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *