Uitstroompercentage personeel

Uitstroompercentage = aantal vertrekkende medewerkers in een periode / gemiddeld totaal aantal medewerkers in een periode x 100%

Het uitstroompercentage impliceert het percentage van aantal vertrekkende medewerkers ten op zichtte van het totaal aantal medewerkers.

Geef een reactie