Verbandcontroles

Verbandcontroles hebben betrekking op verbanden die moeten bestaan tussen variabelen in de waardekringloop (denk aan verkopen en debiteuren, productie en voorraden).

Geef een reactie