Wanneer heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht?

RijksoverheidDe werkgever moet de ondernemingsraad instemming vragen voor het vaststellen, wijzigen of intrekken van:

  • regelingen voor werktijden, vakantie, arbeidsomstandigheden, personeelsopleidingen, personeelsbeoordelingen
  • regels voor het aanstellen, bevorderen of ontslaan van medewerkers
  • een beloningssysteem of functiewaarderingssysteem
  • een personeelsvolgsysteem of registratiesysteem
  • de registratie van, omgang met en bescherming van persoonsgegevens
  • regelingen voor ziekteverzuim

Verschil van mening tussen OR en werkgever
Als de ondernemingsraad niet instemt met een besluit van de werkgever, kan de werkgever de bedrijfscommissie om bemiddeling vragen. Heeft deze bemiddeling geen resultaat, dan kan de werkgever de kantonrechter toestemming vragen voor zijn besluit.

De kantonrechter geeft alleen toestemming als:

  • de beslissing van de ondernemingsraad onredelijk is
  • de werkgever zijn besluit neemt vanwege zwaarwegende redenen.

De werkgever kan de regeling niet invoeren zonder de instemming van de ondernemingsraad of de toestemming van de kantonrechter.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2007)

Geef een reactie