Yield-curve

Een rentecurve die de verhouding aangeeft tussen de korte en de lange rente. Een stijgende curve betekent dat de korte rente lager is dan de lange rente. Een dalende curve geeft aan dat de lange rente lager is dan de korte rente. In het laatste geval spreekt men van een inverse rentestructuur.

 

Geef een reactie