Ziekteverzuim te lijf als gecertificeerd anti-werkstress-adviseur

HAN 2Bijna een miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op een burn-out of een andere werkgerelateerde psychische ziekte. Het voorkomen van ziekte en uitval door werkstress is nu belangrijker dan ooit, onderstreept ook minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De HAN ontwikkelde daarom een speciale module Adviseur Werkvermogen. De mastermodule leidt op tot adviseur werkvermogen die het stressgerelateerde ziekteverzuim in een organisatie te lijf gaat. De module is erkend door Blik op Werk (BoW) en gaat in september 2015 van start.

Psychische klachten zijn de belangrijkste oorzaak van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarmee is ‘psychosociale arbeidsbelasting’ (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Minister Asscher maakte bijna 1 miljoen euro vrij voor de ondersteuning van werkgevers en werknemers in hun aanpak van dit probleem.

Duurzame inzetbaarheid
De mastermodule Adviseur Werkvermogen sluit naadloos aan op deze ontwikkelingen. HR-professionals leren duurzame inzetbaarheid integraal op de kaart te zetten binnen een organisatie. Met als doel om werknemers langer gezond, betrokken en aan het werk te houden én om verzuimkosten terug te dringen. De module is ontworpen voor interne en externe HR-adviseurs, A&O-deskundigen en re-integratiedeskundigen. En alle andere professionals op het gebied van arbeidsparticipatie die zich willen specialiseren in duurzame inzetbaarheid.

Topprogramma
De module Adviseur Werkvermogen wordt gegeven door topdocenten van de HAN, de Baak, Blik op Werk, SKB, Schouten & Nelissen en Triple i Human Capital. Aan de basis van de module staat HAN lector Annet de Lange. Ze heeft het programma voor de module in overleg met de wetenschappelijke raad van Blik op Werk en samen met de kerndocenten van de HAN ontworpen.

‘Werkvermogen, employability en vitaliteit’

 Met haar boek ‘Een leven lang inzetbaar’ won Annet de Lange de BA&O-publicatieprijs in 2014, toegekend door de Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen in Nederland.

Annet is ook oprichter en directeur van het kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid. Ze ontwikkelt methodieken om duurzame inzetbaarheid inzichtelijk te maken. In het programma van deze mastermodule is er naast het meten van werkvermogen ook aandacht voor de twee andere pijlers onder duurzame inzetbaarheid: employability en vitaliteit.

Van micro- tot macroniveau
Lector Annet de Lange: ‘Organisaties willen weten welke instrumenten ze in moeten zetten voor mensen binnen hun organisatie. Maar ze willen ook op organisatieniveau maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe zit het met jong versus oud, hoe ga ik om met de participatiewet? Daarnaast vragen ze zich steeds vaker af wat ze regionaal in samenwerkingsverbanden kunnen doen om hun medewerkers duurzaam inzetbaar te maken.’

‘Deze professionals kunnen adviseren op organisatieniveau, maar ook regionaal en landelijk  beleid mee ontwikkelen’

Annet benadrukt dat professionals die deze module gevolgd hebben bovendien in staat zijn om aan de overheid te adviseren: ‘Ze overzien ook op macroniveau de problematiek: hoe werk je aan een gezonde arbeidsmarkt? En om het plaatje compleet te maken: we besteden in de module aandacht aan kosteneffectiviteit en aan leiderschap: wat zijn effectieve leiderschapsstijlen om het werkvermogen in de organisatie optimaal te houden?’

HR-adviseurs in risico-organisaties
De opgeleide adviseurs zijn vooral waardevol voor kennisintensieve organisaties waar veel verandert, bijvoorbeeld zorginstellingen, gemeenten of banken. Pieternel van Heijst is Programmamanager Duurzame Inzetbaarheid  bij WZW Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn. ‘In zorginstellingen verandert nu ontzettend veel. We gaan van intramuraal naar extramuraal, naar zelfsturende teams en naar meer werk in minder tijd. Dat geeft een hoge werkdruk en extra werkstress. Hoe zorg je er als werkgever en werknemer samen voor dat je daarop voorbereid bent en blijft? Ik kijk uit naar de eerste Adviseur Werkvermogen die ons daarbij gaat helpen.’

Arbo- en re-integratiedeskundigen
Geert Dozeman, directeur en eigenaar van ArboAnders, een landelijk opererende arbodienst, is blij dat ‘zijn’ HR-professionals nu de kans hebben om organisaties specifiek op het gebied van duurzame inzetbaarheid te professionaliseren. Geert: ‘Verzuim is voor een groot gedeelte gedrag dat door de organisatie beïnvloed kan worden. Of iemand gaat verzuimen wordt bepaald door de balans tussen  allerlei belastende factoren en de belastbaarheid van de werknemer. En dat is precies de balans die door de instrumenten uit deze module in kaart gebracht wordt.’ Geert doelt op instrumenten als de Work Ability Index (WAI), het WEB-model en de VBBA-vragenlijst.

Keurmerk Blik op Werk
De mastermodule is erkend door Blik op Werk (BoW). Dit kwaliteitsinstituut  borgt de kwaliteit van dienstverlenende bedrijven en instrumenten die bijdragen aan het vinden en behouden van werk en verleent licenties voor instrumenten als de Work Ability Index (WAI).Na afronding van de module kunnen de adviseurs licentiehouder worden van de WAI bij Blik op Werk.Kijk voor meer informatie op https://www.blikopwerk.nl/.

Masterniveau
Deze module maakt deel uit van de masteropleiding Human Resources Management van de HAN. Met twee modules van de Master HRM kun je doorstromen naar het tweede jaar van de Master. Met deze module Adviseur Werkvermogen heb je als professional dus de stap gezet naar een erkend masterdiploma en een erkende mastertitel. De module gaat in september van start.

Meer informatie is verkrijgbaar bij Coen Berk, coördinator Master HRM en module Adviseur Werkvermogen, E coen.berk@han.nl of kijk op http://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/opleiding/mastermodule-adviseur-werkvermogen/ 

Geef een reactie