Master Marketing Management

De master Marketing Management biedt je de kans om een internationaal erkend diploma in marketingmanagement te halen. Deze wetenschappelijke opleiding geeft een uitstekende basis voor functies in het commercieel management. Marketing is een vakgebied met vele gespecialiseerde disciplines zoals Brand Management, Marketing Communication en Marketing Channel Management. Daarbinnen gaan we dieper in op onderwerpen zoals het creëren van merken, het ontwikkelen en testen van advertenties en het opzett...
Lees verder

Master Economic and Consumer Psychology

In the master’s specialisation in Economic and Consumer Psychology, students will study the psychological mechanisms that underlie many of our choices and decisions concerning consumption and other economic behaviours. Our days are filled with countless decisions and the consequences of these decisions. And if this is not already hard enough by itself, companies and organisations try to influence our choices and decisions, through marketing and advertising. But how do we decide? How rational ...
Lees verder