Communicatiewetenschap

vuDe samenleving stelt steeds hogere eisen aan de manier waarop we met elkaar communiceren. Media, bedrijven, afdelingen binnen organisaties, personen en politieke partijen – ze opereren allemaal voor een divers publiek en in een informatierijke omgeving. In de eenjarige, voltijdse masteropleiding Communicatiewetenschap kijk je vanuit verschillende invalshoeken naar het belang en de rol van communicatie en krijg je inzicht in uiteenlopende communicatieprocessen. Bijvoorbeeld de effecten van gaming, van sociale netwerksites of van mediaberichtgeving over politieke personen en partijen.

De master Communicatiewetenschap kent vier afstudeerrichtingen: Politieke en publieke communicatie, Mediapsychologie, Corporate communicatie en nieuwe media en Marketing en gezondheidsvoorlichting. In iedere afstudeerrichting werk je met de nieuwste kennis en inzichten, leer je hoe communicatieprocessen in de praktijk werken en hoe je ze kunt analyseren en sturen. De master Communicatiewetenschap kenmerkt zich door een sterke koppeling tussen wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijk relevante communicatiefenomenen, zoals de opkomst van sociale media. Als master Communicatiewetenschap sta je daardoor midden in de maatschappij.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de NVAO. Als je de opleiding hebt afgerond, ben je Master of Science (MSc), een internationaal erkende titel.

Inhoud van de studie
Tijdens de master Communicatiewetenschap doe je actueel onderzoek. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de vraag, hoe mensen en organisaties media gebruiken. Niet alleen via internet, maar ook door middel van telvisie of computerspelletjes wordt het gedrag van mensen beïnvloed. Hoe werkt bijvoorbeeld sluikreclame of humor in tv-reclames? Worden kinderen agressief van gewelddadige videogames? En hoe gaat medewerkers om met taken in virtuele groepen? De voertaal van de opleiding is Nederlands, maar vrijwel alle literatuur is in het Engels en een aantal vakken is in het Engels.

De masteropleiding in hoofdlijnen:

  • Je volgt één gezamenlijk introductievak: Current Issues in Communication Sciences
  • Je kiest één van de vier afstudeerrichtingen
  • Je doet onderzoek voor een externe stakeholder bij het Project Impact
  • Je volgt een onderzoeksmethodologisch vak
  • Je schrijft individueel je masterthesis

Afstudeerrichtingen
Je kiest uit vier afstudeerrichtingen: Mediapsychologie, Corporate communicatie en nieuwe media, Marketing en gezondheidsvoorlichting, en Publieke en politieke communicatie. Je volgt twee vakken binnen je specialisatie en één erbuiten. Deze vakken combineren kennis en onderzoek. Nadat je intensief hebt kennisgemaakt met de vakinhoud, voer je onder begeleiding van een docent een deel van een onderzoek uit, individueel of met een kleine groep.

Studiebegeleiding
Tijdens je masteropleiding krijg je intensieve begeleiding en feedback, individueel of in groepjes. Afhankelijk van je studieresultaten, voer je gesprekken met de studieadviseur over de voortgang van je studie.

Vier afstudeerrichtingen
Door te kiezen voor een specifieke afstudeerrichting duik je in het onderwerp dat jou het meest interesseert. Dat maakt het niet alleen makkelijker om te focussen, maar hierdoor ben je ook goed op de hoogte van recentste ontwikkelingen in het veld.

Politieke en publieke communicatie
In de afstudeerrichting Politiek en publieke communicatie leer je hoe journalisten de selectie van het nieuws bepalen en hoe politici en politieke partijen proberen de nieuwsagenda naar hun hand te zetten. Hierbij is er speciale aandacht voor onderzoekstechnieken waarmee je kunt bestuderen hoe de effecten van het nieuws op bijvoorbeeld de publieke opinie door de tijd heen veranderen.

Mediapsychologie
Bij Mediapsychologie bestudeer je hoe psychologische processen de mediagebruiker beïnvloeden. Hierbij staat onderzoek naar de effecten van mediagebruik centraal. Je onderzoekt zowel over positieve gevolgen van mediagebruik voor het algemeen welbevinden als over problematische maatschappelijke gevolgen zoals cyberbullying en agressie door het spelen van gewelddadige videogames.

Marketing en gezondheidsvoorlichting
Bij Marketing en gezondheidsvoorlichting bestudeer je hoe communicatie het koopgedrag van consumenten kan beïnvloeden door bijvoorbeeld merkpositionering en het gebruik van sociale media als marketingkanaal. En je ontdekt hoe je met gezondheidscampagnes het gedrag van mensen kunt verbeteren.

Corporate communicatie en nieuwe media
In de afstudeerrichting Corporate communicatie en nieuwe media bestudeer je hoe organisaties door interne communicatie medewerkers trachten te beïnvloeden en hoe PR-activiteiten kunnen bijdragen aan het beeld van de organisatie in de maatschappij. Hierbij is speciale aandacht voor de rol van nieuwe media, zoals problematische gevolgen van internetgebruik door medewerkers en het gebruik van online PR.

Meer weten? klik hier.

Deel dit artikel