Artikelen Kennisbank

Oplossingen genereren door systematisch te innoveren met Triz in business & management

Wat hebben Samsung, Boeing, ASML, Unilever, GE, Philips, Shell, Intel, LG, verschillende overheden en ministeries van defensie, ING, Capgemini etc. met elkaar gemeen? Systematisch innoveren met Triz!

Waar bestaande methoden als ‘Design thinking’, ‘Google design sprints’, ‘lean’, ‘agile’ etc. zich vooral richten op samenwerkings- en organisatievormen, op teams, dus richten op het proces dat tot innovaties en succesvolle implementaties moet leiden maakt Triz van individuen, teamleden, innovators. Triz zorgt er juist voor dat bestaande methoden daadwerkelijk systematisch kunnen gaan innoveren. Met sterkere elkaar versterkende spelers wordt het team nog sterker. Teams kunnen met Triz beter denken, sprinten, lean en agile etc. zijn.

Hoe? Door vanuit o.a. de 40 principes, de beginselen, te werken die ten grondslag liggen aan alle mogelijke technologische innovaties uit het verleden, het heden en de toekomst. Impliciet worden die beginselen altijd al gebruikt bij een innovatie, maar Triz maakt ze expliciet, zodat je veel sneller en beter kunt innoveren. Begin bij de beginselen en eindig met de beste innovatie.

Triz staat uiteindelijk aan de basis van hoe teams kunnen innoveren. Zonder spelregels kan een speler niet spelen. Met spelregels kun je wel spelen als speler, maar niet gemakkelijk winnen. Met Triz win je altijd. De uitdaging van het spel wordt een keuze wat de zet is waarmee je op de best mogelijke wijze kunt winnen. Een keuze tussen winnen en Winnen.

Systematisch innoveren met Triz

Oplossingen zijn er voor bestaande of toekomstige problemen en die problemen met ‘systematisch innoveren’ oplossen lijkt zelf een enorm probleem te zijn. Waar systematisch voor methodologisch en niet-creatief staat en innoveren juist voor creativiteit staat betekent ‘systematisch innoveren’ in wezen ‘non-creatieve creativiteit’. We lijken te staan voor een onoverkomelijk probleem: een logische contradictie.

In Triz bestaan er geen contradicties op zichzelf, maar weten we dat er slechts een contradictie is vanuit ons perspectief. De contradictie bestaat niet op objectief zichzelf en is dus op te lossen door ons subjectieve perspectief op de schijnbaar objectieve contradictie aan te passen en te zoeken naar absolute oplossingen die de contradictie letterlijk doen oplossen.

We zijn geneigd contradicties op te lossen door compromissen te sluiten tussen verschillende subjectieve perspectieven. Niet alleen is het proces van het sluiten van een compromis kostbaar gezien de tijd die het kost, maar door dit ‘gepolder’ is de oplossing is niet optimaal en dus geen werkelijke oplossing waar iedereen blij van wordt. Wanneer we wel naar een optimale oplossing zoeken doen we dat via een ‘brainstorm’ om uit een enorme veelheid oplossingen naar die naald in een hooiberg te vinden. Erg gezellig om met z`n allen in een hutje in de polder een lekker dagje te brainstormen, maar qua het vinden van de juiste oplossingen zeker niet productief. Zou je al meerdere oplossingen, naalden, vind dan is mis je een criterium om te achterhalen welke oplossing het meest kans van slagen heeft. Trial & error al dan niet via prototyping is een zeer kostbare aangelegenheid om de optimale oplossing te vinden.

Triz is het vermogen bij het probleem te blijven staan en die juist in termen van een contradictie te formuleren i.p.v. proberen via een hemels inzicht, een (individuele of collectieve) brainstorm, van het huidige probleem in enen naar de toekomstige oplossing te vliegen. Je kunt niet als dolfijn boven het water vliegen zonder eerst de diepte ingedoken te hebben. Triz leert je onder water te duiken om te kunnen vliegen.

 

Eigenlijk zou je beter kunnen zeggen dat Triz bij het feitelijk gegeven probleem blijft staan en het perspectief op het probleem weet te veranderen door dit probleem juist eerst in termen van een contradictie te formuleren.

Triz is de revolutie in innoveren door heel ‘conservatief’ een analogie te maken van het huidige probleem in termen van een generieke contradictie met de reeds bestaande oplossingen uit het verleden die die contradictie al eens opgelost hebben. Wanneer het probleem helder gediagnostiseerd kan de genezing beginnen.

In technologie zijn er een beperkt aantal mogelijke oplossingsrichtingen voor technische problemen en wel 40. Er zijn 40 principes niet meer en niet minder. Deze principes zijn ontdekt door in eerste instantie duizenden patenten te bestuderen. In middels zijn er meer dan 1.5 miljoen patenten onderzocht, maar ook al worden er nog meer patenten onderzocht het zullen er 40 blijven. Met slechts een aantal grammaticale regels kunnen we alles zeggen en ook in verschillende vormen van bevelen, tot poëzie, wetenschappelijk proza, een groet etc., maar de grammatica blijft het zelfde. Zoals u zich uit de monddoodheid in het spreken bevrijd heeft kunt u zich met Triz bevrijden uit de innovatie inertie.

Business en management

Contradicties tussen verschillende business en management vereisten, contradicties binnen een zelfde business unit, contradicties tussen mogelijke oplossingen en de uitvoering of er is een contradictie tussen een actueel probleem en het feit dat we geen oplossing zien.

Een logische contradictie in de wetenschap, technologie of business blijft een contradictie en is daarmee op te lossen met Triz. Triz legt in die zin iets van de structuur van ons denken, hoe we denken bloot. Triz is universeel en uniek t.o.v. allerlei andere vermeende innovatie methoden. ‘Design thinking’, ‘Google design sprints’, ‘scenario denken’, ‘lean’, ‘agile’ etc. gaan uit van het proces van innoveren door samenwerkende innovators en beschrijven voornamelijk wat de beste rituelen zijn hoe samen te werken.

Triz is vanuit de innovaties zelf gedacht en daarmee hangt dan ook een proces van innoveren samen en hoe een innovator kan innoveren. I.p.v. de richting van innovators naar innovaties om tot innovaties te komen is de richting die Triz neemt van innovaties naar de innovator om tot innovaties te komen. Niet Assepoetser past de schoen, maar de schoen past Assepoetser. Een wereld van verschil.

Met Triz kan één individu sneller en beter innoveren dan een heel team dat geen Triz gebruikt. Met Triz heb je namelijk in wezen een heel onzichtbaar team van innovators uit het verleden bij je vervat in de 40 principes. Bij Triz gaat het in eerste instantie niet om het team, maar om de teamleden en hoe zij beter kunnen gaan innoveren en daarmee ook de samenwerkingsvormen kunnen verbeteren. Triz ondersteunt daarmee juist ook alle reeds bestaande en goed werkende samenwerkingsvormen die het proces van innoveren stroomlijnen.

De woorden zorgen ervoor dat de grammatica zelf geïnnoveerd wordt. Triz de 40 poëtische woorden, de samenwerkingsvormen de grammatica en de innovaties de zinnen in proza. Met Triz vind je de woorden en kun je werkelijk gaan spreken over innovatie omdat je weet hoe te innoveren.

Nu ook voor jouw specifieke business en markt 

Weet dat het woord op zichzelf eerder is dan de grammatica al verschijnen woorden voor ons wel in een grammatica en lijkt het of de grammatica eerder is. Er is een woord voor grammatica, maar geen grammatica van het woord. De inhoud is er eerder dan de vorm en de vorm zal de inhoud beter kunnen laten verschijnen wanneer de vorm zich laat omvormen door de inhoud.

Dat klinkt moeilijk maar is het niet. In veel woorden is hier gezegd dat vakinhoudelijk kennis cruciaal is. Triz leert je weliswaar hoe je in wezen denkt en feitelijk kan denken los van alle concreetheid, maar dat kun je alleen leren in het kielzog van iets concreets. Je kunt niet in het wilde weg leren leren, zoals men helaas jaren lang en nog steeds in het onderwijs gelooft, maar leert pas leren het bezig zijn met concrete vakken. Pas na lang worstelen met de concreetheid kun je langzaam maar zeker los komen van die concreetheid.

Wil je Triz succesvol leren dan is het noodzakelijk dat je met Triz in je eigen vakgebied duikt, want juist de toepassing van de theorie in de praktijk is praktischer dan praktisch (en verschijnt daarom als theoretisch) en leidt tot echte objectieve resultaten. Juist omdat je vaak al in de praktijk werkt kan het lastig te zijn wat die praktijk nu precies is. Wil je je praktijk van je dagelijks handelen beschrijven dan lukt dat niet omdat het open deuren zijn.

James Roolvink heeft vanuit een Triz-geest een methode ontworpen om juist de impliciete open deuren van je eigen vakgebied expliciet voor je ogen te krijgen waardoor je Triz snel en goed kunt toepassen. Wanneer je weet wat alle sleutel begrippen, woorden, principes, zijn van jouw vakgebied kunnen je bewust naar contradicties gaan zoeken en gaan innoveren o.a. met de 40 woorden, principes, van Triz. De contradictie tussen ‘dé business’, waar er in wezen zovelen van zijn, en jouw concrete business wordt zo gemakkelijk opgelost.

De voordelen van Triz systematisch weergegeven

Triz kan onverwachte voordelen hebben. Denk bijv. aan ‘intellectual property’ waar niets meer mee gedaan wordt en die gerevitaliseerd kan worden door het te verbeteren. Wanneer je met Triz objectiever inzicht kan krijgen in de waarde van een innovatie, van ‘intellectual property’, kun je zelf denken aan het verkopen van ‘intellectual property’ aan derden (waar je sommige gevallen zelfs concurrenten onder zouden kunnen vallen. Triz zal onverwachte voordelen hebben omdat gebleken is dat mensen die met en vanuit Triz werken zelf gerevitaliseerd worden of nog enthousiaster worden wat een positieve weerslag op andere mensen binnen de organisatie heeft.

Innovatie heeft een technologie, business en mensen aspect. Triz is er voor al die aspecten. Er is een aparte Triz voor technici en een Triz voor business en management (waaronder HR-management). De voordelen van Triz vanuit technologie, business en HR zijn o.a. de volgende:

Beter communicatie tussen afdelingen:

Technische mensen kunnen makkelijk uitleggen waar ze mee bezig zijn in termen van het overwinnen van contradicties. Business mensen getraind in Triz 

Technologie

Business

HR

Sneller en beter innoveren.

Sales en business development heeft de mogelijkheid van meer verkoop en betere inkoop.

Blijere mensen en betere en/of meer teamwerk.

Technologie forecasting.

Finance heeft een betere controle van budget

Een beter idee hebben wanneer bepaalde mensen met bepaalde kennis aan te trekken. Proactief HR.

Kunnen beoordelen op welk niveau zich een innovatie bevindt. Met Triz kun je objectief het relatieve ‘innovatie quotient’ tussen innovaties duiden wat betreft het technologie aspect van innovatie. Product- en business development managers kunnen een betere inschatting maken van de waarde van het product in de markt.

Marketing & communicatie kunnen een beter verhaal schrijven over zowel de eigen producten (en diensten) en die van de concurrenten. Een verhaal hebben over de innovatiekracht van je organisatie. Een betere product en organisatie pitch.

 

Inkoop heeft betere criteria om het niveau van de innovativiteit van producten van leveranciers te interpreteren.

Een beter beeld kunnen vormen van het niveau van de technicus, de engineer, de innovator.

Een diepere context kunnen geven aan reeds bestaande trainingen en kennis binnen de organisatie. Meer vruchten plukken van de bestaande krachten binnen de organisatie.

 

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

De redactie wordt verzorgd door Nomair van Wijk (organisatieadviseur) en Ruben de Bruijn.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten

Aanbevolen

Advertentie

Advertentie