Stappenplan externe analyse

In de externe analyse wordt de macro- en meso-omgeving van een organisatie geanalyseerd. Aanleiding voor het uitvoeren van een externe analyse is het in kaart brengen van de omgeving van een organisatie om hier vervolgens een passende strategie bij te formuleren. In de macro-analyse worden trends en ontwikkelingen uit de omgeving geanalyseerd waar een organisatie geen invloed op heeft. Dit betreft aspecten als demografie, economie, sociaal/cultureel, technologie, ecologie en politiek/juridisch. ...
Lees verder