Uitoefenprijs

De prijs waartegen de koper van een calloptie de onderliggende waarde kan aanschaffen, of waartegen de koper van een putoptie de onderliggende waarde kan verkopen. De uitoefenprijs wordt ook wel strike price genoemd.
Lees verder

Uitoefenlimiet

Het maximaal aantal contracten dat de houder van een optierecht per tijdseenheid per klasse mag uitoefenen. De uitoefenlimiet wordt ook wel exercise limit genoemd. Bij overschrijding van de uitoefen- limiet mag de belegger alleen nog maar sluitings- transacties doen totdat de positie weer onder deze, door Euronext vastgestelde, limiet is gekomen.
Lees verder

Uitloten

Door loting wordt bepaald welke obligaties worden afgelost of welke houders een premie krijgen (bij premieobligaties). De uitloting gebeurt onder notarieel toezicht.
Lees verder

Uitgevende instelling

Een onderneming of overheid die aandelen of obligaties uitgeeft op een openbare kapitaalmarkt zoals de effectenbeurs van Euronext. Uitgevende instellingen worden ook wel emittenten genoemd. Voorbeelden van Nederlandse uitgevende instellingen zijn AKZO Nobel, Elsevier, Hagemeijer, Heineken en de Staat der Nederlanden.
Lees verder