Categorie - U

U Wiki

Uitoefenprijs

De prijs waartegen de koper van een calloptie de onderliggende waarde kan aanschaffen, of waartegen de koper van een putoptie de onderliggende waarde kan...

U Wiki

Uitoefenlimiet

Het maximaal aantal contracten dat de houder van een optierecht per tijdseenheid per klasse mag uitoefenen. De uitoefenlimiet wordt ook wel exercise limit...

U Wiki

Uitoefenen

Het gebruik maken van het kooprecht bij een calloptie en het verkooprecht bij een putoptie. De uitoefening van een optierecht wordt ook wel exercise genoemd.

U Wiki

Uitloten

Door loting wordt bepaald welke obligaties worden afgelost of welke houders een premie krijgen (bij premieobligaties). De uitloting gebeurt onder notarieel...