Categorie - Wiki

E Wiki

EMNE’s

Emerging Market Multinational Enterprises (EMNE’s) betreffen bedrijven uit opkomende markten die internationaal actief zijn en operaties hebben buiten...

P Wiki

Peak-end rule

Peak-end rule betreft een concept uit de psychologie dat stelt dat mensen hun ervaringen en herinneringen baseren op twee belangrijke momenten: het hoogtepunt...

T Wiki

TIEA

Een TIEA staat voor “Tax Information Exchange Agreement” ofwel “Overeenkomst inzake uitwisseling van belastinginformatie”. Het is een...

C Wiki

Coaching

Coaching betreft een vorm van begeleiding waarbij een coach een persoon helpt om zijn of haar doelen te bereiken, vaardigheden te ontwikkelen of obstakels te...

I Wiki

ISDA

ISDA staat voor International Swaps and Derivatives Association. Het betreft een organisatie die wereldwijd actief is en zich richt op de over-the-counter...

A Wiki

AEO

AEO staat voor “Authorized Economic Operator” (Geautoriseerde Economische Operator) en is een status die wordt toegekend aan bedrijven die voldoen...

B Wiki

BOR

De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) betreft een regeling in Nederland die bedoeld is om ervoor te zorgen dat bedrijfsopvolging binnen familiebedrijven niet...

C Wiki

CAB meeting(s)

CAB staat voor Change Advisory Board, wat in het Nederlands kan worden vertaald als “Veranderadviesraad”. CAB-meetings zijn bijeenkomsten waarin...

R Wiki

ROA

ROA staat voor Return on Assets. In het Nederlands bekend als het rendement op het totale vermogen. Dit betreft een financiële ratio die de winstgevendheid van...

R Wiki

ROCE

ROCE staat voor Return on Capital Employed  en betreft een financiële ratio die wordt gebruikt om de efficiëntie te meten waarmee een bedrijf zijn kapitaal...

S Wiki

Seller financing

Seller financing, ook wel bekend als verkopersfinanciering of eigenaar-financiering, betreft een situatie waarin de verkoper van bijvoorbeeld onroerend goed...

R Wiki

RNI

Registratie Niet-ingezetenen (RNI) betreft  een systeem in Nederland dat is ontworpen voor de registratie van personen die niet in het land wonen, maar...

E Wiki

Empty leg

Een “empty leg” vlucht, ook wel bekend als een “lege been” vlucht, verwijst naar een (privé)vliegtuig dat zonder passagiers terugkeert...

D Wiki

DeFi

Decentralized Finance (DeFi) verwijst naar een opkomende vorm van financiële dienstverlening welke gebouwd is op blockchain-technologie. Het belangrijkste...

A Wiki

AQ-assessment

Een AQ-assessment verwijst naar een “Adaptability Quotient” (Aanpassingsvermogen Quotiënt) beoordeling. Het meet iemands vermogen om zich aan te...

L Wiki

Lijfrente

Een lijfrente is een financieel product dat gericht is op het creëren van een periodieke uitkering voor een bepaalde periode of gedurende het leven van de...