Katharsis Academy

Categorie - Wiki

E Wiki

Executiecoalitie

Executiecoalitie betreft een term die Jacques Pijl (2017) gebruikt in zijn praktisch boek ‘Strategie = executie’. Een executiecoalitie bestaat uit 5...

S Wiki

Self-efficacy

‘Self-efficacy’ betreft een mechanisme dat getriggerd wordt door interventies die de aandacht richten op het hogere doel en creativiteit faciliteren. Het is...

V Wiki

VUCA

VUCA staat voor Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity, ofwel volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit. Deze term is afkomstig uit de...

M Wiki

MLP

MLP staat voor ‘Minimaal levensvatbaar product’.  Dit wordt ook wel een prototype genoemd. Dit betreft een eerste versie in de ontwikkelfase die...

K Wiki

Kenniscocreatie

Kenniscocreatie betreft een vorm van samenwerking tussen wetenschappers en (vooral maar niet uitsluitend) professionals uit de wereld van (publiek) bestuur en...

A Wiki

Adverse selection

Dit betreft een probleem dat ontstaat door asymmetrische informatie voordat de transactie optreed. De lender heeft asymmetrische informatie over de leners. Er...