Categorie - Wiki

H Wiki

Holacracy

Holacracy betreft een  doordacht, standaard systeem om werk in te organiseren. De continu wisselende structuur zorgt ervoor dat mensen rollen hebben die passen...

D Wiki

Data lake

Een data lake betreft een vorm van dataopslag waarbij data afkomstig van meerdere bronnen initieel in ruwe vorm wordt opgeslagen. Op grond van deze ruwe data...

C Wiki

CBDC

CBDC staat voor central bank digital currency. Dit betreft feitelijk de digitale euro dat wordt uitgegeven door de centrale bank. Tot op de dag van vandaag...

T Wiki

T-shaped

De term T-shaped is geïntroduceerd door David Guest. Een T-shaped individu is volgens Guest iemand die zowel (a) diepgaande specialistische vaardigheden en...

R Wiki

RPA

RPA staat voor Robotic Process Automation, ofwel robotgestuurde procesautomatisering. Dit betreft een techniek die gebruikt wordt voor het automatiseren van...

E Wiki

Epic Owner

Epic Owners zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van Portfolio Epics op de Portfolio Kanban.  Epic Owners definiëren Epics, de MVP en een Lean Business...

V Wiki

Vision deployment

Met vision deployment wordt bedoeld het uitwerken van de visie in succesbepalende factoren (strategische thema’s), het meetbaar maken daarvan met behulp van...

B Wiki

BIM

BIM staat voor ‘Building Information Modeling’. BIM is de fundering van de digitale transformatie in de architectuur-, engineering- en...

C Wiki

Cultuur

Cultuur kan worden gedefinieerd als een patroon van gedeelde basisveronderstellingen welke zijn geleerd door een groep gedurende het omgaan met externe en...

D Wiki

DAMA

DAMA (Data Management Association International) vormt de global data management community. Het is een internationaal georienteerde non-profit organisatie...

T Wiki

Talentmanagement

Talentmanagement is erop gericht om binnen een organisatie bij personenhun bijzondere aanleg, kwaliteiten en ambities op een bepaald gebied teidentificeren en...

C Wiki

Co-assurantie

Co-assurantie, of verzekering ter beurze, betreft een bijzondere vorm van verzekeren, die beschouwd  kan worden als een vorm van risicospreiding bij...

Wiki Z

Zero Trust

Zero trust is geen reeks aan best practices of een checklist voor beveiligingteams om te volgen, maar een beveiligingsfilosofie.Cyberaanvallen zijn enorm...

T Wiki

TGI

TGI staat voor ‘Themagecentreerde Interactie’. TGI betreft een model dat leidinggevenden concrete mogelijkheden biedt om aan de nieuwe eisen die...