VUCA

VUCA staat voor Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity, ofwel volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit. Deze term is afkomstig uit de militaire wereld en wordt gebruikt om de vier invalshoeken te beschrijven waarmee wij in het 'nieuwe normaal' te maken hebben.  
Lees verder

MLP

MLP staat voor 'Minimaal levensvatbaar product'.  Dit wordt ook wel een prototype genoemd. Dit betreft een eerste versie in de ontwikkelfase die gebruikt kan worden om op dit markt te brengen. Minimaal levensvatbaar betekent nadrukkelijk niet halfbakken, maar dat je op een smal en behapbaar doel en scope een MLP van een hoge standaard ontwerp en daar de executie mee in gaat. Je wilt dat de minimale benodigde klantervaring, doelen en daarvoor benodigde functionaliteiten gerealiseerd worden. In h...
Lees verder

Corporate antropologie volgens Braun & Kramer

Teneinde te begrijpen hoe organisaties bewegen, is het noodzakelijk naar de belangrijkste bouwstenen van deze constructen te kijken: de mens. En dan niet alleen naar de psychologische, individuele mens, maar vooral ook naar de mens als groepsdier. Organisaties bestaan immers uit groepen mensen. Of antropologisch gesteld: uit allerlei tribes, elk met eigen stamhoofd, eigen rituelen en spelregels. Willen we groepen begrijpen, beinvloeden, veranderen alsook sturen, dan zullen we moeten kijken hoe ...
Lees verder

Kenniscocreatie

Kenniscocreatie betreft een vorm van samenwerking tussen wetenschappers en (vooral maar niet uitsluitend) professionals uit de wereld van (publiek) bestuur en beleid, waarmee zij gezamenlijk nieuwe kennis ontwikkelen die voor de verschillende betrokken partijen van belang is.Dit houdt in dat de in kenniscocreatie ontwikkelde kennis aan de criteria voor wetenschappelijke kwaliteit voldoet en tegelijkertijd een praktische gebruikswaarde heeft voor de professionals in hun beleidspraktijk.Kenniscoc...
Lees verder

Verschillende betekenissen van flexibiliteit

Flexibiliteit kan worden gedefinieerd in relatie tot een entiteit (werknemer, organisatie of contract). Flexibiliteit  kan echter ook worden beschouwd als een kenmerk van een baan of van werkgelegenheid, zoals flexibiliteit in banen, flexibele werkgelegenheid of flexibele loopbanen. Aan de ene kant kan flexibiliteit dus worden beschreven in termen van flexibiliteit van de werknemer, inhoudende dat het individu flexibel is in het hebben van aanpasbare handelingsrepertoires en daarmee instrumente...
Lees verder

Wat is scenarioplanning?

De betekenis van scenario en de meerwaarde van scenarioplanning is het goed kunnen anticiperen op de toekomst. Door relevante ontwikkelingen en trends te herkennen en vervolgens die welke relevant kunnen zijn voor uw bedrijf om te zetten naar reële scenario’s en toekomstbeelden.De stappen in het scenarioplanning proces zien er doorgaans als volgt uit:1. het tijdig herkennen / vinden van relevante trends en ontwikkelingen2. het selecteren van die trends die een hoge kans hebben om zich door te z...
Lees verder

Adverse selection

Dit betreft een probleem dat ontstaat door asymmetrische informatie voordat de transactie optreed. De lender heeft asymmetrische informatie over de leners. Er is sprake van veel risicovolle leners en delenders kiezen ervoor om geen leningen te verstrekken, ook al zijn er ook goede leners aanwezig. De lender weet alleen niet wie wel en wie geen goede lender is. Het betreft dan ook opportunistisch gedrag voor de transactie.
Lees verder

Test-driven development (TDD)

Test-driven development (TDD) wilt zeggen dat er een geautomatiseerde test wordt geschreven alvorens iemand start met de werkelijk functionaliteit te programmeren. Hierbij wordt net afdoende code geschreven om de test te laten slagen, waarna de code refactored wordt teneinde de leesbaarheid te vergroten en eventuele fouten er uit te halen. Dit is vervolgens een repetitive cycle.Reflecties op test-driven development: TDD is doorgaans lastig. Het duurt een tijd voordat de programmeur het doorgro...
Lees verder