Categorie - Modellen

HRM Modellen

PERMA-model

Het PERMA-model betreft een model dat is ontwikkeld door Martin Seligman, een vooraanstaande ‘positieve psycholoog’. Het model is ontworpen om de pijlers van...