Het Three Lines Model

Het Three Lines Model
Gepubliceerd op
Organisaties hebben te maken met een wereld welke steeds onzekerder, complexer, meer onderling verbonden en volatiel wordt. Doorgaans hebben ze te maken met meerdere stakeholders en hebben te maken met verschillende, veranderende en soms tegengestelde belangen. Stakeholders vertrouwen het toezicht op de organisatie toe aan een bestuursorgaan, dat op zijn beurt middelen en bevoegdheden aan het man...
Lees verder

De Service Excellence Piramide

De Service Excellence Piramide
Gepubliceerd op
Thomassen en de Haan (2016) stellen dat organisaties die een emotionele relatie met klanten hebben, door middel van het realiseren van een uitzonderlijke beleving, substantieel beter presteren ten opzichte van concurrenten. De gegenereerde omzet door de klanten met een sterkere emotionele connectie groeit sneller vanwege het feit dat er meer wordt afgenomen, er sprake is van hogere loyaliteit als...
Lees verder

SiD-methode

SiD-methode
Gepubliceerd op
Systeemdenken wordt door sommigen als één van de belangrijkste managementvaardigheden van de 21 e eeuw beschouwd. Een toename van ‘wicked’ uitdagingen alsook de transitie naar een circulaire economie duiden op de nut en noodzaak van systeemdenken.   Met een systeem wordt bedoeld het geheel die meer is dan de som der delen.Bij het bestuderen van alle onderdelen apart zonder samenhang begrijpen we ...
Lees verder

Het ASE-model

Het ASE-model
Gepubliceerd op
Het ASE-model betreft een model waarmee gedrag verklaard en geanalyseerd kan worden. Het model verschaft tevens een antwoord op de vraag hoe gedrag kan worden beïnvloedt.In het ASE-model worden twee categorieën van determinanten voor het verklaren van gedrag onderscheiden, namelijk determinanten met een direct effect op gedrag en determinanten met een indirect effect (via de determinanten met een...
Lees verder

Design Thinking Methode

Design Thinking Methode
Gepubliceerd op
Design thinking betreft een ontwerpstrategie met een kort-cyclisch karakter, waarbij men redeneert van problemen naar oplossingen en weer terug. Design thinking is een onderzoeksontwerp dat voortkomt uit de human-centered design traditie en heeft zijn oorsprong in vakgebieden als architectuur en productontwerp. Het is echter ook een sterke methode voor business professionals. Zichtbaar is dat des...
Lees verder

Appreciative Inquiry (AI)

Appreciative Inquiry (AI)
Gepubliceerd op
Appreciative Inquiry (AI) betreft een model voor organisatieverandering en is gegrond in de positieve psychologie. Bij de positieve psychologie wordt ervan uitgegaan dat mensen vanzelf beter gaan functioneren wanneer aandacht wordt geschonken aan het ontwikkelen van de positieve eigenschappen. Opgemerkt dient te worden dat deze benadering de negatieve gevoelens niet buiten beschouwing laat.Een tw...
Lees verder

Het Ashridge-missiemodel

Het Ashridge-missiemodel
Gepubliceerd op
Het formuleren van een missie kent diverse functies: het dient richting te geven, doelbepalend te zijn, het fungeert als houvast bij de dagelijkse praktijk alsook maakt het voor de buitenwereld helder waar een organisatie voor staat. Het opstellen van een missie is dan ook een complexe aangelegenheid wil ze allesomvattend zijn. Het Ashridge-missiemodel van Campbell & Yeung biedt echter kracht...
Lees verder

Kaizen Management

Kaizen Management
Gepubliceerd op
Kaizen is een Japans woord dat staat voor continue verbetering. Het bestaat effectief uit twee karakters in het Japans, namelijk kai, wat ‘verandering’ betekent, en zen, wat ‘goed’ betekent. Het gaat om lean operations en continu verbeteren. Dit zijn twee factoren die essentieel zijn om effectief te zijn in de hedendaagse economie.Kaizen stelt betrokkenen in staat om deel te nemen aan het identif...
Lees verder

Vier Componenten Model inzake moraliteit van Rest

Vier Componenten Model inzake moraliteit van Rest
Gepubliceerd op
James Rest (1984) stelt dat Kohlberg een sterke theorie heeft geformuleerd aangaande de ontwikkeling van morele oordeelsstructuren, echter dat deze theorie slechts een deel dekt van hetgeen onder moraliteit kan worden verstaan. Via zijn model vier componenten van moraliteit plaatst hij de theorie van Kohlberg in een omvattender geheel. Rest onderscheidt in zijn model vier componenten van moralite...
Lees verder

MARS-model

MARS-model
Gepubliceerd op
Het MARS-model, ook wel bekend als het ‘MARS Model of Individual Behaviour’, geeft weer op welke wijze motivation (motivatie), ability (vaardigheden), role perceptions (rolperspectief) en situational factors (situationele factoren) gedrag en prestaties beïnvloeden. Gesteld wordt dat wanneer bij één of meerdere van voorgenoemde aspecten iets niet op orde is, dat dit negatief effectueert op de pres...
Lees verder