Categorie - H

H Wiki

Hot desking

Hot desking is een werkplekconcept waarbij werknemers geen toegewezen bureau of kantoorruimte hebben. In plaats daarvan kunnen ze op elke beschikbare werkplek...

H Wiki

Halal marketing

Halal marketing verwijst naar het bevorderen en vermarkten van producten of diensten op een manier die in overeenstemming is met islamitische principes en...

H Wiki

Hostmanship

Hostmanship betreft een samenvoeging van de Engelse termen hospitality en craftmanship. Hostmanship is een filosofie gebaseerd op de kunst mensen het gevoel te...

H Wiki

Holacracy

Holacracy betreft een  doordacht, standaard systeem om werk in te organiseren. De continu wisselende structuur zorgt ervoor dat mensen rollen hebben die passen...

H Wiki

Haviltex

Het arrest Ermes/Haviltex betreft een arrest van de Nederlandse Hoge Raad. Haviltex is een gevleugeld begrip geworden in het civiele recht waar het de uitleg...

H Wiki

Herfindahl-index

Dit betreft de maat voor de concentratie van productie bij één instelling in een bepaald gebied. Dit wordt veelal gehanteerd als maat ten aanzien van de...

H Wiki

Hedge funds

Hedge Funds betreffen beleggingsinstellingen die proberen door invloed uit te oefenen om (beursgenoteerde) fondsen beter te laten presteren, waardoor de...

H Wiki

HRIS

Dit betreft de afkorting van Human Ressource Information Systems. Dit betreft een IT-gebaseerde toepassingen waarmee het personeelsmanagement gegevens...

H Wiki

HR Analytics

HR Analytics betreft het onderbouwen van HR-beslissingen door middel van data aangaande personeel, de uitvoering van de HR-processen, het behalen van...

H Wiki

Hermeneutiek

Niet het interpreteren van teksten, maar het interpreteren van mensen om hun context staat centraal in deze stroming. Net als bij een vers uit een oude tekst...

H Wiki

Hawthorne-effect

Het Hawthorne-effect refereert aan het effect van een interventie op een onderzochte persoon, dat uitsluitend te wijten is aan het feit dat deze aan een...