Katharsis Academy

Categorie - H

H Wiki

Herfindahl-index

Dit betreft de maat voor de concentratie van productie bij één instelling in een bepaald gebied. Dit wordt veelal gehanteerd als maat ten aanzien van de...

H Wiki

Hedge funds

Hedge Funds betreffen beleggingsinstellingen die proberen door invloed uit te oefenen om (beursgenoteerde) fondsen beter te laten presteren, waardoor de...

H Wiki

HRIS

Dit betreft de afkorting van Human Ressource Information Systems. Dit betreft een IT-gebaseerde toepassingen waarmee het personeelsmanagement gegevens...

H Wiki

Hermeneutiek

Niet het interpreteren van teksten, maar het interpreteren van mensen om hun context staat centraal in deze stroming. Net als bij een vers uit een oude tekst...

H Wiki

Hawthorne-effect

Het Hawthorne-effect refereert aan het effect van een interventie op een onderzochte persoon, dat uitsluitend te wijten is aan het feit dat deze aan een...