Categorie - I

I Wiki

IOSCO

IOSCO staat voor International Organization of Securities Commissions. Het IOSCO heeft als doel het bevorderen van de ontwikkeling, implementatie en handhaving...

I Wiki

Isoquant

Dit betreffen de combinaties van hoeveelheden ingezette middelen waarmee het gegeven productieniveau bereikt kan worden, waarbij proportionele reductie van...

I Wiki

Imprévision

Een bijzondere rechtsgang voor de wijzigingen van een overeenkomst is neergelegd in art. 6:258 BW. De rechter kan op verlangen van een der partijen van de...

I Wiki

Incorporatiebeding

Dit is een beding waarmee een algemene arbeidsvoorwaardenregeling in zijn geheel in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen. Dit kan betrekking hebben op een...

I Wiki

ISIN-code

International Security IdentificatioN code. De internationale administratiecode die aan een effect wordt toegekend. De ISIN-code bestaat uit een landencode en...

I Wiki

Introductie

De eerste uitgifte van aandelen of obligaties die vervolgens verhandelbaar zijn op een effectenbeurs. Na introductie van de aandelen is een onderneming...

I Wiki

Intrinsieke waarde

Bij aandelen: de theoretische waarde van het aandeel, gebaseerd op de waarde van de bezittingen van een onderneming minus de eventuele schulden.Bij callopties:...

Aanbevolen

Onlangs toegevoegd

Advertentie

Advertentie