Categorie - I

I Wiki

ISDA

ISDA staat voor International Swaps and Derivatives Association. Het betreft een organisatie die wereldwijd actief is en zich richt op de over-the-counter...

I M Wiki

Money broking

Money broking, ook wel bekend als interdealer-bemiddeling, is een financiële dienstverlening die betrekking heeft op het bemiddelen van transacties tussen...

I Wiki

IOSCO

IOSCO staat voor International Organization of Securities Commissions. Het IOSCO heeft als doel het bevorderen van de ontwikkeling, implementatie en handhaving...

I Wiki

Isoquant

Dit betreffen de combinaties van hoeveelheden ingezette middelen waarmee het gegeven productieniveau bereikt kan worden, waarbij proportionele reductie van...

I Wiki

Imprévision

Een bijzondere rechtsgang voor de wijzigingen van een overeenkomst is neergelegd in art. 6:258 BW. De rechter kan op verlangen van een der partijen van de...