Categorie - D

D Wiki

DORA

Vanaf 17 januari 2025 moeten financiële entiteiten voldoen aan de nieuwe regels van DORA: de Digital Operational Resilience Act. De Digital Operational...

D Wiki

DSA

De Digital Services Act (DSA), in het Nederlands de Wet digitale diensten, is een Europese wetgeving die tot doel heeft om de regels voor digitale diensten in...

D O Wiki

Offshoring

Offshoring is een zakelijke praktijk waarbij bedrijven ervoor kiezen om hun activiteiten of diensten te verplaatsen van het ene land naar het andere land om te...

D Wiki

DAR

DAR staat voor “Decision Analysis and Resolution”. Het is een procesgebied binnen het Capability Maturity Model Integration (CMMI) raamwerk. Het...

D Wiki

Dogs of the Dow

De Dogs of the Dow betreft een beleggingsstrategie die geregeld wordt toegepast door beleggers. Dogs of the Dow betreft een stock picking methode die gebaseerd...

D Wiki

Data lake

Een data lake betreft een vorm van dataopslag waarbij data afkomstig van meerdere bronnen initieel in ruwe vorm wordt opgeslagen. Op grond van deze ruwe data...

D Wiki

DAMA

DAMA (Data Management Association International) vormt de global data management community. Het is een internationaal georienteerde non-profit organisatie...

D Wiki

Delphi-techniek

De Delphi-techniek betreft een besluitvormingstechniek voor groepen zonder dat de leden van de groep bij elkaar hoeven te komen. De navolgende stappen worden...

D Wiki

Deflator

Dit betreft een maatstaf die wordt gebruikt om nominale bedragen uit verschillende jaren voor, algemene of specifieke, prijsontwikkelingen te corrigeren. Aldus...

D Wiki

Doelenboom

Dit betreft een conceptueel model dat beschrijft hoe de doelen van een actor kunnen worden geoperationaliseerd tot meetbare criteria.

Nieuwsbrief

Advertentie

Advertentie