Categorie - D

D Wiki

Delphi-techniek

De Delphi-techniek betreft een besluitvormingstechniek voor groepen zonder dat de leden van de groep bij elkaar hoeven te komen. De navolgende stappen worden...

D Wiki

Deflator

Dit betreft een maatstaf die wordt gebruikt om nominale bedragen uit verschillende jaren voor, algemene of specifieke, prijsontwikkelingen te corrigeren. Aldus...

D Wiki

Doelenboom

Dit betreft een conceptueel model dat beschrijft hoe de doelen van een actor kunnen worden geoperationaliseerd tot meetbare criteria.

D Wiki

Discount bond

Betreft een obligatie waarbij gedurende de looptijd een lage couponrente wordt uitgekeerd en het aflossingsbedrag hoger is dan het emissiebedrag.

D Wiki

Demarketing

Betreft de vraag van bepaalde groepen kopers naar hun producten of diensten proberen af te remmen. Richten op klanten die zorgen voor de meeste winst...

Aanbevolen

Advertentie

Advertentie