Categorie - Project en planning

Modellen Project en planning

Gantt Chart

Een Gantt Chart is een visuele weergave van de planning van een project met daarin een geïntegreerd tijdspad dat doorlopen wordt met activiteiten. De Gantt...