Categorie - K

K Wiki

Kerninflatie

Dit betreft het inflatiecijfer waarbij geen rekening is gehouden met productcategorieën waarvan de prijzen sterk kunnen  fluctueren (denk bijvoorbeeld aan...

K Wiki

Kenniscocreatie

Kenniscocreatie betreft een vorm van samenwerking tussen wetenschappers en (vooral maar niet uitsluitend) professionals uit de wereld van (publiek) bestuur en...

K Wiki

KGI’s

KGI’s betreft een afkorting voor ‘Kritische Gedragsindicatoren’. Dit betreffen indicatoren die aangeven in hoeverre het gedrag dat wenselijk is in de...

K Wiki

Kostenfrontier

Dit betreft een benadering van de productiestructuur in formele termen, waarbij een relatie wordt gelegd tussen de minimale kosten enerzijds en de...

K Wiki

KWINT

KWINT is de afkorting voor ‘kwalificerende intake’. Dit betreft een analyse van een cliënt ten behoeve van een oordeel vellen over de cliënt...

K Wiki

Keynesianisme

Dit betreft een theorie of beleid van economisch management, geassocieerd met het regelen van de totale vraag om teneinde complete werkgelegenheid te creëren.

K Wiki

Ketenmanagement

Samen met partners in de voortbrengingsketen wordt gestreefd naar maximale toegevoegde waarde. Per partner wordt bepaald wie het meest geschikt is voor een...

K Wiki

Kanban-methode

De kanban-methode betreft een agile werkwijze welke zich goed leent voor (productie)werk, werk met een redelijke mate van voorspelbaarheid, of zeer korte...

K Wiki

Koop op proef

Koop op proef is een koopovereenkomst onder opschortende voorwaarde, dat de zaak de koper zal bevallen. De koper en verkoper spreken een termijn af waarbinnen...

K Wiki

K-stukken

(Fysieke) effecten die bestaan uit mantel, talon en dividendbewijzen of coupons. K-stukken staat voor klassieke stukken. Fysieke effecten worden in toe...

K Wiki

Krach

Een scherpe, onverwachte daling van de beurs- koersen die gewoonlijk gepaard gaat met paniek. Beruchte beurskrachs waren er in de oktober- maanden van 1929 en...

K Wiki

Koersbeweging

De verandering in opwaartse en neerwaartse richting van de waarde van een effect. Stijgt de koers, dan wordt een effect meer waard. Daalt de koers dan wordt...

Aanbevolen

Onlangs toegevoegd

Advertentie

Advertentie