Katharsis Academy

Categorie - K

K Wiki

Kenniscocreatie

Kenniscocreatie betreft een vorm van samenwerking tussen wetenschappers en (vooral maar niet uitsluitend) professionals uit de wereld van (publiek) bestuur en...

K Wiki

KGI’s

KGI’s betreft een afkorting voor ‘Kritische Gedragsindicatoren’. Dit betreffen indicatoren die aangeven in hoeverre het gedrag dat wenselijk is in de...

K Wiki

Kostenfrontier

Dit betreft een benadering van de productiestructuur in formele termen, waarbij een relatie wordt gelegd tussen de minimale kosten enerzijds en de...

K Wiki

KWINT

KWINT is de afkorting voor ‘kwalificerende intake’. Dit betreft een analyse van een cliënt ten behoeve van een oordeel vellen over de cliënt...

K Wiki

Keynesianisme

Dit betreft een theorie of beleid van economisch management, geassocieerd met het regelen van de totale vraag om teneinde complete werkgelegenheid te creëren.

K Wiki

Ketenmanagement

Samen met partners in de voortbrengingsketen wordt gestreefd naar maximale toegevoegde waarde. Per partner wordt bepaald wie het meest geschikt is voor een...

K Wiki

Kanban-methode

De kanban-methode betreft een agile werkwijze welke zich goed leent voor (productie)werk, werk met een redelijke mate van voorspelbaarheid, of zeer korte...