Categorie - A

A Wiki

Action learning

Action learning betreft het proces voor het ontwikkelen van creatieve oplossingen welke complexe problemen die spelen in bedrijfssituaties, groepen mensen en...

A Wiki

Adverse selection

Dit betreft een probleem dat ontstaat door asymmetrische informatie voordat de transactie optreed. De lender heeft asymmetrische informatie over de leners. Er...

A Wiki

AQ

Naast IQ en EQ wordt AQ (adaptability quotient) steeds belangrijker voor bedrijven bij het aanwerven van nieuw talent. In een sterk veranderde werkomgeving is...

A Wiki

Afletteren

Afletteren betreft een boekhoudkundig begrip. Concreet gesteld betekent het verwerken of afvinken van betalingen cq. mutaties op een grootboekrekening die bij...

A Wiki

Amplitie

Amplitie betreft een term die is afgeleid van het Latijnse woord ‘amplio’ dat ‘versterken’, ‘vergroten’ en ‘vermeerderen’ betekent. In tegenstelling tot...

A Wiki

AVV

De invulling van de definitie van een AVV (Algemeen Verbindend Voorschrift) is niet nader uitgewerkt in de AwB en is aan de wetgever overgelaten. Wel bekend is...

A Wiki

Audit trail

Ten behoeve van de controle is het kritisch dat het systeem dusdanig is opgezet dat de route van elke transactie of gegeven door het gehele verwerkingsproces...

A Wiki

ADICO

ADICO betreft een afkorting. Het staat voor:A = attributen die definiëren op welke actoren de regel van toepassing is.D = mag, moet of mag nietI = de handeling...

A Wiki

ASA-model

ASA staat voor attractie, selectie en attritie (laatstgenoemde betreft natuurlijk verloop). Verschillende soorten organisaties trekken verschillende soorten...

A Wiki

Autarky

Hierbij gaat het om economische zelfvoorziening, veelal geassocieerd met expansionisme en verovering om de controle over economische middelen te verzekeren en...