Categorie - A

A Wiki

AEO

AEO staat voor “Authorized Economic Operator” (Geautoriseerde Economische Operator) en is een status die wordt toegekend aan bedrijven die voldoen...

A Wiki

AQ-assessment

Een AQ-assessment verwijst naar een “Adaptability Quotient” (Aanpassingsvermogen Quotiënt) beoordeling. Het meet iemands vermogen om zich aan te...

A L Wiki

Ledger accountant

Een ledger accountant, ook wel bekend als grootboekaccountant, betreft een professional op het gebied van boekhouding en financiën die verantwoordelijk is voor...

A Wiki

AB-inkomen

Het “aanmerkelijk belang” (ab) is een term uit de Nederlandse belastingwetgeving die verwijst naar de mate van invloed die iemand heeft in een...

A Wiki

Actorenanalyse

Een actorenanalyse is een proces waarbij de belangrijkste actoren of betrokken partijen in een bepaalde situatie, context of probleem worden geïdentificeerd...

A Wiki

Aml

Ambient Intelligence (AmI) betreft een concept dat verwijst naar de mogelijkheid van technologie om naadloos op te gaan in onze omgeving en zich aan te passen...

A Wiki

Agile leiderschap

Agile leiderschap verwijst naar een leiderschapsstijl die gericht is op het bevorderen van een wendbare en flexibele organisatiecultuur die snel kan reageren...

A Wiki

Appraisal-methode

De appraisal-methode, ook wel prestatiebeoordelingsmethode genoemd, is een systematische evaluatie van het functioneren van een werknemer in een organisatie...

A Wiki

Action learning

Action learning betreft het proces voor het ontwikkelen van creatieve oplossingen welke complexe problemen die spelen in bedrijfssituaties, groepen mensen en...

A Wiki

Adverse selection

Dit betreft een probleem dat ontstaat door asymmetrische informatie voordat de transactie optreed. De lender heeft asymmetrische informatie over de leners. Er...