AQ

Naast IQ en EQ wordt AQ (adaptability quotient) steeds belangrijker voor bedrijven bij het aanwerven van nieuw talent. In een sterk veranderde werkomgeving is het immers van belang dat snel geschakeld kan worden en dat een persoon blijvend kan functioneren in tijden van veranderingen en digitalisering.
Lees verder

Afletteren

Afletteren betreft een boekhoudkundig begrip. Concreet gesteld betekent het verwerken of afvinken van betalingen cq. mutaties op een grootboekrekening die bij elkaar horen. Dit kent als doel om een verklaring te verschaffen van het saldo van een rekening, ofwel inzicht te krijgen in wat wel of niet betaald is. Wanneer dit is verricht, dan zal de openstaande in- of verkoopfactuur op ‘betaald’ komen te staan. De factuur valt dan als het ware weg.
Lees verder

Amplitie

Amplitie betreft een term die is afgeleid van het Latijnse woord ‘amplio’ dat ‘versterken’, ‘vergroten’ en ‘vermeerderen’ betekent. In tegenstelling tot preventief en curatief, wat voorkomen en behandelen inhoudt is amplitie gericht op het bevorderen van positieve psychologische toestanden. Amplitie heeft een groter bereik omdat het zich niet alleen beperkt tot bepaalde risicogroepen maar van toepassing is op alle medewerkers Ten aanzien van positieve psychologie, waar het mensbeeld volstaat da...
Lees verder

AVV

De invulling van de definitie van een AVV (Algemeen Verbindend Voorschrift) is niet nader uitgewerkt in de AwB en is aan de wetgever overgelaten. Wel bekend is dat AVV’s afkomstig zijn van bestuursorganen (bestuurswetgeving) en en heeft de navolgende kenmerken:AlgemeenAlgemeenheid naar tijd (het moet niet ingetrokken zijn), persoon en rechtsfeit. De norm is derhalve gericht op een open groep mensen en is voor herhaling vatbaar. VerbindendEr mag geenszins van worden afgeweken in tegenstelling to...
Lees verder

Application controls

Dit betreffen geautomatiseerde controles in de software zelf om de kans op fouten te reduceren. Dit zijn naast zichtbare controls zoals verplichte invulling van velden, maar ook niet zichtbare controls op bijvoorbeeld een betrouwbare datacommunicatie of een integere database.Onderstaand enkele application contols met voorbeelden: Application controlToelichtingBoundary controlsGericht op de identificatie, authenticatie en autorisatie van gebruikersInput controlsGeprogrammeerde controls die de...
Lees verder

ADICO

ADICO betreft een afkorting. Het staat voor:A = attributen die definiëren op welke actoren de regel van toepassing is.D = mag, moet of mag nietI = de handeling waarop D betrekking heeft.C = de voorwaarden die definiëren in welke situatie. O =de sanctie die wordt opgelegd.
Lees verder

Autarky

Hierbij gaat het om economische zelfvoorziening, veelal geassocieerd met expansionisme en verovering om de controle over economische middelen te verzekeren en de economische afhankelijkheid van andere staten te verminderen.
Lees verder

Juridische afkortingen inzake koop en consumentenkoop

AAArs AequiABAdministratiefrechtelijke beslissingenArt.ArtikelBbNieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichtenCISGUnited Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Wenen 1980Diss.DissertatieHRHoge RaadI.cIn casuJoJunctoKGKort GedingKtg.KantongerechtMOVerslag van mondeling overlegMvA|Memorie van antwoord aan de Eerste KamerMvA||Memorie van antwoord aan de Tweede KamerMvTMemorie van toelichtingNJNederlandse JurisprudentieNJFNederlandse Jurisprudentie FeitenrechtspraakNvWNota v...
Lees verder