Categorie - S

S Wiki

Strata Title

Een “strata title” betreft een type eigendomsrecht dat vooral wordt gebruikt bij onroerend goed, met name bij appartementencomplexen en...

S Wiki

Seller financing

Seller financing, ook wel bekend als verkopersfinanciering of eigenaar-financiering, betreft een situatie waarin de verkoper van bijvoorbeeld onroerend goed...

S Wiki

SSIS

Het Social Skills Improvement System (SSIS) betreft een programma dat is ontworpen om sociale vaardigheden en gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten te...

S Wiki

STEAM

STEAM is een afkorting voor Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. Vrij vertaald: Wetenschap, Techniek, Bouwkunde, Kunst en Wiskunde. De STEAM...

S Wiki

Stakingswinst

Stakingswinst verwijst naar de winst die wordt behaald bij het staken van een onderneming. Wanneer een ondernemer besluit zijn onderneming te beëindigen...

B S Wiki

Situsbeginsel

Het situsbeginsel, ook bekend als het bronstaatbeginsel, verwijst naar een principe dat wordt toegepast bij het vaststellen van de belastingheffing op...

S Wiki

SAMP

Een Strategic Asset Management Plan (SAMP) is een strategisch plan voor het beheer van bedrijfsmiddelen. Het is een document dat een organisatie helpt bij het...

S Wiki

Small tech

Small tech verwijst naar technologieën die op zeer kleine schaal zijn ontworpen en geproduceerd, meestal op de schaal van nanometers of micrometers. Dit omvat...

S Wiki

SCAMPI

SCAMPI staat voor Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement. Het is een set van beoordelingsmethoden voor het Capability Maturity Model...

S Wiki

SDM

Het Service Delivery Model (SDM) is een framework of model dat beschrijft hoe een organisatie IT-services levert aan haar klanten of eindgebruikers. Het SDM...

S Wiki

Situsbeginsel

Het situsbeginsel is een belastingprincipe dat wordt gebruikt om te bepalen welk rechtsgebied belasting mag heffen op bepaalde inkomsten, goederen of activa...

S Wiki

SSO

SSO staat voor ‘Single Sign-On’.Dit betreft doorgaans een softwarematige koppeling die er voor zorgt dat eindgebruikers zich eenmalig hoeven in te...