Overeenkomst sui generis

Met de ontwikkeling van nieuwe instrumenten in het economisch verkeer en de opkomst van nieuwe technologie worden soms overeenkomsten gebruikt die geen expliciete regeling in het BW kennen. Voor deze overeenkomsten geldt dan het algemene overeenkomstenrecht van het BW. (Sui generis = met een eigen aard, niet onder een algemene omschrijving te brengen)
Lees verder

Social selling

Verkopers trachten via sociale media in gesprek te gaan met potentiële klanten, waardoor engagement ontstaat. De focus hierbij is gelegen in het bieden van relevante informatie die aansluit bij de fase van het aankoopproces waar de potentiële klant zich in bevindt.
Lees verder

Strategisch beleidsplan

Samenhangende beschrijving van huidige situatie en huidig beleid, analyse van bestaande problemen en de gewenste situatie en een planmatige en onderbouwde beschrijving van maatregelen, projecten, middelen en een begroting.Bedoeld om veranderingen, verbeteringen, vernieuwingen door te voeren.Voor 3 tot 5 jaar, geldend voor hele organisatie.
Lees verder

SNAP

SNAP is de afkorting voor Scaled Network Agile Portfolio. Het betreft een scaling model dat specifiek is ontwikkeld voor gebruik buiten de IT sector. Het model gaat uit van een gezamenlijke purpose, maar laat maximaal ruimte voor teams om zelf invulling te geven aan hun werkzaamheden.
Lees verder

Scrum

Scrum is een agile werkwijze die de wendbaarheid vergroot en het mogelijk maakt om zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van de doelgroep alsook eindgebruiker. Waar bij een traditionele aanpak veel tijd wordt besteed in de voorbereiding en het schrijven van plannen, leidt Scrum ertoe dat zo snel mogelijk waarde wordt toevoegd voor de klant. De Scrum aanpak werkt niet alleen voor software, echter  is ook te gebruiken binnen andere sectoren.
Lees verder