Categorie - S

S Wiki

Stakingswinst

Stakingswinst verwijst naar de winst die wordt behaald bij het staken van een onderneming. Wanneer een ondernemer besluit zijn onderneming te beëindigen...

B S Wiki

Situsbeginsel

Het situsbeginsel, ook bekend als het bronstaatbeginsel, verwijst naar een principe dat wordt toegepast bij het vaststellen van de belastingheffing op...

S Wiki

SAMP

Een Strategic Asset Management Plan (SAMP) is een strategisch plan voor het beheer van bedrijfsmiddelen. Het is een document dat een organisatie helpt bij het...

S Wiki

Small tech

Small tech verwijst naar technologieën die op zeer kleine schaal zijn ontworpen en geproduceerd, meestal op de schaal van nanometers of micrometers. Dit omvat...

S Wiki

SCAMPI

SCAMPI staat voor Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement. Het is een set van beoordelingsmethoden voor het Capability Maturity Model...

S Wiki

SDM

Het Service Delivery Model (SDM) is een framework of model dat beschrijft hoe een organisatie IT-services levert aan haar klanten of eindgebruikers. Het SDM...

S Wiki

Situsbeginsel

Het situsbeginsel is een belastingprincipe dat wordt gebruikt om te bepalen welk rechtsgebied belasting mag heffen op bepaalde inkomsten, goederen of activa...

S Wiki

SSO

SSO staat voor ‘Single Sign-On’.Dit betreft doorgaans een softwarematige koppeling die er voor zorgt dat eindgebruikers zich eenmalig hoeven in te...

S Wiki

Self-efficacy

‘Self-efficacy’ betreft een mechanisme dat getriggerd wordt door interventies die de aandacht richten op het hogere doel en creativiteit faciliteren. Het is...