NPS

NPS staat voor Net Promotor Score en betreft een eenvoudig te interpreteren score voor klantloyaliteit. Loyaliteit houdt verband met emotionele binding en is daarom een belangrijke factor.In de praktijk wordt slechts een vraag gesteld zoals: ‘’In welke mate zou u het bedrijf/merk/product X aanbevelen aan anderen?’’NPS = % promotors (9+) - % detractors (6-) 
Lees verder

Nominale groepstechniek

De nominale groepstechniek betreft een gestructureerde vergadertechniek welke discussie en communicatie inperkt gedurende de besluitfase. De nominale groepstechniek verloopt doorgaans als volgt: De groep komt bijeen en het probleem dat opgelost dient te worden wordt aangegeven. Zonder dat het verder door de groep besproken wordt, schrijft iedereen zijn ideeën en samenhangende oplossingen op. Iedereen deelt zijn oplossingen mee aan de groep. Zolang nog niet iedereen aan de beurt is geweest, w...
Lees verder

Nulcouponobligatie

Een obligatie die onder de nominale waarde wordt uitgegeven en geen rente uitkeert. Op de aflossings- datum wordt de nominale waarde uitgekeerd, het verschil tussen uitgifteprijs en nominale waarde is het rendement. Nulcouponobligaties worden ook wel discontoleningen of zero bonds genoemd.
Lees verder

NSC

Nouvelle Système de Cotation. Het elektronische handelssysteem dat wordt gebruikt voor de effecten- handel van Euronext. Bij Euronext Amsterdam zal het NSC naar verwachting in de loop van 2001 worden ingevoerd, tot die tijd blijft het Open TSA actief.Het Nouvelle Système de Cotation geldt als een toonaangevend handelssysteem en wordt gebruikt door effectenbeurzen op zes continenten.
Lees verder