Categorie - N

N Wiki

Nudging

Nudging is een concept uit de gedragseconomie en psychologie dat inhoudt dat men ‘subtiel’ invloed uitoefent op de beslissingen en gedragingen van...

N Wiki

No-Talk bepaling

Een No-Talk bepaling verbiedt een doelvennootschap om met andere partijen te praten. In de meeste jurisdicties wordt een echte No Talk als zeer problematisch...

N Wiki

NPS

NPS staat voor Net Promotor Score en betreft een eenvoudig te interpreteren score voor klantloyaliteit. Loyaliteit houdt verband met emotionele binding en is...

N Wiki

Narratologie

Waar hermeneutiek gaat over de context op zich, is narratologie gebaseerd op wat verhalen over mensen prijsgeven/voor mensen betekenen en hoe verhalen inzicht...

N Wiki

Nulcouponobligatie

Een obligatie die onder de nominale waarde wordt uitgegeven en geen rente uitkeert. Op de aflossings- datum wordt de nominale waarde uitgekeerd, het verschil...

N Wiki

NSC

Nouvelle Système de Cotation. Het elektronische handelssysteem dat wordt gebruikt voor de effecten- handel van Euronext. Bij Euronext Amsterdam zal het NSC...

N Wiki

Noteringseenheid

Het minimum prijsverschil dat wordt aangehouden bij de handel in effecten. Bij aandelen is de noterings- eenheid € 0,01 en bij aandelenopties € 0,05.

N Wiki

Nominale waarde

De waarde die staat vermeld op een waardepapier zoals een aandeel of een obligatie. Bij een aandeel zal de actuele beurswaarde over het algemeen aanzienlijk...

N Wiki

NLKKAS

Nederlandse Liquidatie Kas. Bij de NLKKAS worden de optie- en futuretransacties afgewikkeld die zijn gedaan op de agrarische termijnmarkt van Euronext. De...

N Wiki

Nikkei-index

De door de financiële krant Nihon Keizai Shimbun ontwikkelde en berekende graadmeter van de Japanse effectenmarkt. De Nikkei Stock Average-index is...

N Wiki

NIEC

Nederlands Interprofessioneel EffectenCentrum. Bij het NIEC vindt de administratie en bewaring van buitenlandse aandelen en obligaties plaats. Het NIEC is een...

N Wiki

Next150

De door Euronext ontwikkelde en berekende index waarin de 150 ondernemingen zijn opgenomen die qua marktkapitalisatie direct volgen op de Euronext 100. Dit is...