Katharsis Academy

Categorie - N

N Wiki

No-Talk bepaling

Een No-Talk bepaling verbiedt een doelvennootschap om met andere partijen te praten. In de meeste jurisdicties wordt een echte No Talk als zeer problematisch...

N Wiki

NPS

NPS staat voor Net Promotor Score en betreft een eenvoudig te interpreteren score voor klantloyaliteit. Loyaliteit houdt verband met emotionele binding en is...

N Wiki

Narratologie

Waar hermeneutiek gaat over de context op zich, is narratologie gebaseerd op wat verhalen over mensen prijsgeven/voor mensen betekenen en hoe verhalen inzicht...

N Wiki

Nulcouponobligatie

Een obligatie die onder de nominale waarde wordt uitgegeven en geen rente uitkeert. Op de aflossings- datum wordt de nominale waarde uitgekeerd, het verschil...

N Wiki

NSC

Nouvelle Système de Cotation. Het elektronische handelssysteem dat wordt gebruikt voor de effecten- handel van Euronext. Bij Euronext Amsterdam zal het NSC...

N Wiki

Noteringseenheid

Het minimum prijsverschil dat wordt aangehouden bij de handel in effecten. Bij aandelen is de noterings- eenheid € 0,01 en bij aandelenopties € 0,05.