Categorie - P

P Wiki

Pink tax

De term “pink tax”, ook wel roze belasting genoemd, verwijst naar het fenomeen waarbij producten en diensten die specifiek worden verkocht aan...

P Wiki

Private equity

Private equity, ook wel particulier vermogen genoemd, is een vorm van investering waarbij kapitaal wordt aangetrokken van institutionele en individuele...

P Wiki

Pre-exit

Een pre-exit is een term die wordt gebruikt om een ​​type exit-strategie te beschrijven waarbij een bedrijf zijn aandelen verkoopt voordat het naar de beurs...

P Wiki

Pain equity

Pain equity is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar de mate van pijn, opoffering of ongemak die door alle betrokken partijen in een situatie of...

P Wiki

Penny stock

Een penny stock betreft een aandeel dat slechts enkele centen of euro’s waard is. Penny stocks zijn veelal aandelen van kleine bedrijven en is een belegging...

P Wiki

Product backlog

De product backlog is een geordende lijst van items dat het product vertegenwoordigen. Hierin staan alle items verwerkt die van toepassing zijn voor het...

P Wiki

Pie-expansion

De accountmanager ondersteunt een reseller om meer omzet te creëren. Op deze wijze beconcurreert de accountmanager niet de andere aanbieders, maar tracht de...

P Wiki

Pigou effect

Het Pigou–effect betreft een economische term; door een daling van het algemene prijsniveau, neemt de reële waarde van liquide middelen toe, waardoor...