Categorie - P

P Wiki

Product backlog

De product backlog is een geordende lijst van items dat het product vertegenwoordigen. Hierin staan alle items verwerkt die van toepassing zijn voor het...

P Wiki

Pie-expansion

De accountmanager ondersteunt een reseller om meer omzet te creëren. Op deze wijze beconcurreert de accountmanager niet de andere aanbieders, maar tracht de...

P Wiki

Pigou effect

Het Pigou–effect betreft een economische term; door een daling van het algemene prijsniveau, neemt de reële waarde van liquide middelen toe, waardoor...

P Wiki

Processtructuur

Een proces betreft een keten van diverse activiteiten. Deze activiteiten zijn logisch geordend en gericht op het bereiken van resultaten (output) voor een...

Aanbevolen

Advertentie

Advertentie