Pseudo-transformationeel leiderschap

Wanneer wordt gesproken over pseudo-transformationeel leiders, dan wordt gesproken over leiders die egocentrisch van aard zijn, anderen (stelselmatig) uitbuiten, machtsgericht zijn en betwijfelbare morele waarden hebben. Dergelijke leiders denken uitsluitend aan zichzelf, aan eigen belangen en vinden de belangen van anderen onbelangrijk.
Lees verder

Precontractuele verbintenissen

Soms bevat de wettelijke regeling van een bijzondere overeenkomst bepalingen over verplichtingen die al kunnen ontstaan voordat er sprake is van een overeenkomst. Bijvoorbeeld een aannemer van werk is verplicht om, voordat van een overeenkomst sprake is, zijn opdrachtgever (de klant) te waarschuwen wanneer deze bijvoorbeeld een onverstandige bouwtechnische ingreep wil laten verrichten (art. 7:754 BW: waarschuwingsregeling)
Lees verder