E-commerce ondernemers laten orderfulfilment kansen onbenut

Veel e-commerce-ondernemers laten kansen liggen als het gaat om orderfulfilment en -beheer, wat tevens gepaard gaat met hoge kosten. Dat concludeert Paul Groeneweg, ondernemer, directeur en oprichter van Order2Flow. Voor deze problematiek is Order2Flow in het leven geroepen als eigentijdse orderbeheeroplossing. Op 8 september jongstleden werd aan de Arnhemse Rijnkade deze tool gelanceerd door Paul Groeneweg, Maarten Buser (marketingmanager) en Nomair van Wijk (projectmanager). Groeneweg licht t...
Lees verder

Hoe corona ‘het nieuwe werken’ eindelijk normaal maakt

Na een paar weken de corona crisis te hebben doorstaan, kunnen we voorzichtig de eerste balans opmaken. We hebben laten zien dat we beschikken over een enorme veerkracht en vindingrijkheid, waarmee we met hulp van digitale technieken als MS Teams, Zoom en Google Hangout het leven zo goed en zo kwaad als het gaat weer hebben opgepakt. Wat wij ICT-ers al jaren met wisselend succes proberen te realiseren, heeft Covid-19 in twee weken  geregeld. De ‘nieuwe werkplek’ is het nieuwe normaal. De afge...
Lees verder

Checklist om fouten te voorkomen bij Present Value Calculaties

Onderstaand een handige checklist die gebruikt kan worden om fouten te voorkomen bij het maken van Present Value calculalaties.1. Verdisconteer (discount) cashflows, geen winsten. Cashlfow is simpelweg het verschil tussen cash ontvangsten en cash uitgaven.a. Onthoud dat afschrijving geen cashflow is, alhoewel het wel effect kan hebben op belastingbetalingen.b. Concentreer je op cashflow na de belastingen. Blijf alert op verschillen tussen belastingafschrijvingen en afschrijvingen die worden...
Lees verder

Critical Accounting Theory (CAT)

De Critical Accounting Theory (CAT) is feitelijk een verzamelnaam van alle (kritische) theorieën, of perspectieven, die onderdeel uitmaken van Critical Accounting. In essentie gesteld bevraagt en levert de CAT kennis van de onderliggende sociale relaties met betrekking tot accounting en stelt de CAT dat accounting, zoals het wordt toegepast vanuit het dominante wetenschapspositivisme, de ongelijke distributie van macht, welvaart en sociale status binnen het kapitalistische bestel in de hand werk...
Lees verder

Humanistisch perspectief op de (hedendaagse) economie en bedrijfsorganisaties

Er zijn diverse humanistische perspectieven op de economie en bedrijfsorganisaties. Overwegend kan echter wel worden gesteld dat de grondbeginselen van het humanisme, namelijk dat (1) alle wereldbeschouwingen contextueel zijn alsook door de mens zijn gecreëerd, (2) aan elk mens dient menselijke waardigheid toe te komen en als zodanig gerespecteerd te worden, (3) mensen kunnen zich ontwikkelen en moeten in staat worden gesteld zich te ontwikkelen, (4) eenieder dient als uniek en onvervangbaar in...
Lees verder

Herfinanciering van een bedrijf in zwaar weer of financiële crisis

Het verkrijgen van herfinanciering voor een bedrijf in deze tijden is op zich al een uitdaging, maar wat als het bedrijf dat herfinanciering nodig heeft ook nog in een financiële crisis verkeert? Dat is natuurlijk de uitdaging ten top! Een herfinanciering tijdens een financiële crisis heeft meestal het voorkomen van een faillissement als doel. Nu is het voor geen enkele partij interessant om een insolvent bedrijf te gaan herfinancieren, tenzij er aan een aantal bijzondere voorwaarden kan word...
Lees verder

De valkuilen van de business unit

Business units werden in de jaren tachtig geïntroduceerd als eenvoudig en doeltreffend alternatief voor logge organisatiestructuren. Het ene na het andere grote bedrijf stapte over. De business unit (bedrijf binnen een bedrijf) is nog altijd populair. Maar vanzelf gaat het allemaal niet. Het bouwwerk van de business-unitorganisatie begint scheuren te vertonen. The best of both worlds: Zo typeert Durk Brands, directievoorzitter van Nationale-Nederlanden, de organisatiestructuur die de verzekera...
Lees verder

Het voorkomen van een Burn-out

De steunpilaren van succesvolle organisaties worden gevormd door gemotiveerde medewerkers. Het is belangrijk om er bij stil te staan dat medewerkers geen robots of machines zijn. Zij kunnen onder emotionele spanning komen te staan of zich niet meer gewaardeerd voelen (ongeacht of dit zo is). Zij kunnen het idee krijgen dat zij geen controle hebben over de situatie of zelfs nog slechter, in een ‘burn-out’ komen. Het herkennen van de symptomen van een burn-out of het voorkomen ervan kan uw organi...
Lees verder

Co-creatie van waarde is en komt overal!

Van geïsoleerd naar connected, van onbewust naar geïnformeerd, van passief naar actief. Dat is ongeveer het proces geweest dat klanten en consumenten de afgelopen jaren hebben doorlopen. Met de toegang tot meer informatie nemen consumenten besluiten die beter gefundeerd zijn. Voor bedrijven en instellingen die gewend zijn de informatiestroom naar buiten toe te beperken, is dit  een radicaal proces geweest. Wereldwijd dagen miljoenen mensen, die nu door sociale netwerken verbonden zijn, gezamenli...
Lees verder

Motiveren zonder geld

Alle medewerkers die voor uw organisatie werken worden vaak al van nature uit gemotiveerd. Het enige wat u moet doen is gebruik maken van deze aangeboren eigenschap. Dit is al mogelijk zonder dat u er een Euro aan uit geeft. Inderdaad, zonder dat het u geld kost. Het is zelfs zo, dat geld de motivatie en prestaties van medewerkers kan verminderen. Het optimaal gebruiken van de aangeboren eigenschap bij uw medewerkers vindt plaats in twee stappen. Ten eerste dienen alle factoren binnen u...
Lees verder