Houd regie op marketing en communicatie met een integrale aanpak

De complexiteit van marketing en communicatie is tegenwoordig vooral in de techniek. Er kan zoveel dat het onmogelijk is om geen gebruik te maken van specialisten om de mogelijkheden te benutten. En daar zit voor veel ondernemers nou net de valkuil.  Lost Founders stelt bij veel MKB’ers vast dat zij beperkte ruimte hebben om een marketing- en communicatie-professional in dienst te nemen, laat staan een volledig team. MKB’ers zetten partijen adhoc in voor een bepaald specialisme, zonder zelf de ...
Lees verder

Webshop groei ten gevolge van Corona: 5 tips

Auteur: Maarten Buser Marketeer Order2Flow 
De invloed van corona op de e-commerce mag alles behalve onderschat worden. Ruim ‘6500 nieuwe webwinkels in het derde kwartaal’ kopte Emerce op 3 november jongstleden. Een dag later brengt Nu.nl het volgende nieuws: ‘Bol.com zag omzet in derde kwartaal hard groeien door coronacrisis’. Het moge duidelijk zijn dat de e-commerce-markt in beweging is. En dit is nog relatief zacht uitgedrukt. Zichtbaar is dat diverse partijen naarstig op zoek zijn naar optimalisatiemogelijkheden, die dan ook weer de...
Lees verder

De kracht van nederig leiderschap

Alles wat je om je heen ziet is uiteindelijk het resultaat van leiderschap. Beslissingen die worden genomen, knopen die doorgehakt worden, visies en missies die worden uitgestippeld en ideeën die worden verkondigd. Daarnaast hebben leiders invloed op mensen, hun omgevingen en samenleving waarin ze werken en leven. Leiders, hoe je het wend of keert, bepalen indirect en direct de koers en toekomst van onze wereld.  De afgelopen jaren hebben de zwaktes en tekortkomingen van het hedendaagse leider...
Lees verder

Existentiële reflectie voor professionals

Bij tal van (young) professionals is zichtbaar dat er geworsteld wordt met de verhouding tussen de beroepsmatige functie van de persoon en wie die persoon als mens werkelijk is. Deze disbalans kan grote gevolgen met zich meebrengen, zoals toenemende zingevingvraagstukken, (zelf)vervreemding, gebrek aan energie en motivatie, spanningen op de werkvloer en burn-outs. Zowel met het oog op het persoonlijke welzijn als in het kader van het professionele functioneren is het daarom zinvol om constructi...
Lees verder

E-commerce ondernemers laten orderfulfilment kansen onbenut

Veel e-commerce-ondernemers laten kansen liggen als het gaat om orderfulfilment en -beheer, wat tevens gepaard gaat met hoge kosten. Dat concludeert Paul Groeneweg, ondernemer, directeur en oprichter van Order2Flow. Voor deze problematiek is Order2Flow in het leven geroepen als eigentijdse orderbeheeroplossing. Op 8 september jongstleden werd aan de Arnhemse Rijnkade deze tool gelanceerd door Paul Groeneweg, Maarten Buser (marketingmanager) en Nomair van Wijk (projectmanager). Groeneweg licht ...
Lees verder

Hoe corona ‘het nieuwe werken’ eindelijk normaal maakt

Na een paar weken de corona crisis te hebben doorstaan, kunnen we voorzichtig de eerste balans opmaken. We hebben laten zien dat we beschikken over een enorme veerkracht en vindingrijkheid, waarmee we met hulp van digitale technieken als MS Teams, Zoom en Google Hangout het leven zo goed en zo kwaad als het gaat weer hebben opgepakt. Wat wij ICT-ers al jaren met wisselend succes proberen te realiseren, heeft Covid-19 in twee weken  geregeld. De ‘nieuwe werkplek’ is het nieuwe normaal. De afge...
Lees verder

Checklist om fouten te voorkomen bij Present Value Calculaties

Onderstaand een handige checklist die gebruikt kan worden om fouten te voorkomen bij het maken van Present Value calculalaties.1. Verdisconteer (discount) cashflows, geen winsten. Cashlfow is simpelweg het verschil tussen cash ontvangsten en cash uitgaven.a. Onthoud dat afschrijving geen cashflow is, alhoewel het wel effect kan hebben op belastingbetalingen.b. Concentreer je op cashflow na de belastingen. Blijf alert op verschillen tussen belastingafschrijvingen en afschrijvingen die worden...
Lees verder

Critical Accounting Theory (CAT)

De Critical Accounting Theory (CAT) is feitelijk een verzamelnaam van alle (kritische) theorieën, of perspectieven, die onderdeel uitmaken van Critical Accounting. In essentie gesteld bevraagt en levert de CAT kennis van de onderliggende sociale relaties met betrekking tot accounting en stelt de CAT dat accounting, zoals het wordt toegepast vanuit het dominante wetenschapspositivisme, de ongelijke distributie van macht, welvaart en sociale status binnen het kapitalistische bestel in de hand werk...
Lees verder

Humanistisch perspectief op de (hedendaagse) economie en bedrijfsorganisaties

Er zijn diverse humanistische perspectieven op de economie en bedrijfsorganisaties. Overwegend kan echter wel worden gesteld dat de grondbeginselen van het humanisme, namelijk dat (1) alle wereldbeschouwingen contextueel zijn alsook door de mens zijn gecreëerd, (2) aan elk mens dient menselijke waardigheid toe te komen en als zodanig gerespecteerd te worden, (3) mensen kunnen zich ontwikkelen en moeten in staat worden gesteld zich te ontwikkelen, (4) eenieder dient als uniek en onvervangbaar in...
Lees verder

Herfinanciering van een bedrijf in zwaar weer of financiële crisis

Het verkrijgen van herfinanciering voor een bedrijf in deze tijden is op zich al een uitdaging, maar wat als het bedrijf dat herfinanciering nodig heeft ook nog in een financiële crisis verkeert? Dat is natuurlijk de uitdaging ten top! Een herfinanciering tijdens een financiële crisis heeft meestal het voorkomen van een faillissement als doel. Nu is het voor geen enkele partij interessant om een insolvent bedrijf te gaan herfinancieren, tenzij er aan een aantal bijzondere voorwaarden kan word...
Lees verder