Categorie - R

R Wiki

Risicobewustzijn

De effectiviteit van risicomanagement wordt niet bepaald door de opzet, echter door de actoren die ermee werken. Het ontwikkelen van risicobewustzijn is...

R Wiki

RPA

RPA staat voor Robotic Process Automation, ofwel robotgestuurde procesautomatisering. Dit betreft een techniek die gebruikt wordt voor het automatiseren van...

C R Wiki

Credit ratings

De drie meest bekende kredietbeoordelaars betreffen Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch. Ondanks dat deze partijen soms verschillende ratings afgeven...

R Wiki

RNA-norm

In 2003 heeft de Hoge Raad in de RNA/Westfield beschikking maatgevende normen verschaft inzake toelaatbaarheid van (het inzetten van) beschermingsconstructies...

R Wiki

ROA Gedragscode

De gedragsregels die de leden van de Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA) onderschrijven zijn er om de belangen van een opdrachtgever te beschermen...

R Wiki

Revisionisme

Dit betreft een denkrichting binnen de management- en organisatietheorie welke de aandacht voor productiviteit en efficiëntie combineert met aandacht voor...

R Wiki

Ruil

Ruil is de overeenkomst waarbij beide partijen zich verplichten een zaak in de plaats van een andere zaak te geven. Op de ruilovereenkomst zijn de bepalingen...

R Wiki

Retributies

Betreffen heffingen voor specifieke overheidsprestaties die aan individuen c.q. bedrijven kunnen worden toegerekend. Voorbeelden hiervan zijn de kosten van...

Aanbevolen

Onlangs toegevoegd

Advertentie

Advertentie