Categorie - R

R Wiki

Risicobewustzijn

De effectiviteit van risicomanagement wordt niet bepaald door de opzet, echter door de actoren die ermee werken. Het ontwikkelen van risicobewustzijn is...

R Wiki

RPA

RPA staat voor Robotic Process Automation, ofwel robotgestuurde procesautomatisering. Dit betreft een techniek die gebruikt wordt voor het automatiseren van...

C R Wiki

Credit ratings

De drie meest bekende kredietbeoordelaars betreffen Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch. Ondanks dat deze partijen soms verschillende ratings afgeven...

R Wiki

RNA-norm

In 2003 heeft de Hoge Raad in de RNA/Westfield beschikking maatgevende normen verschaft inzake toelaatbaarheid van (het inzetten van) beschermingsconstructies...

R Wiki

ROA Gedragscode

De gedragsregels die de leden van de Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA) onderschrijven zijn er om de belangen van een opdrachtgever te beschermen...

R Wiki

Revisionisme

Dit betreft een denkrichting binnen de management- en organisatietheorie welke de aandacht voor productiviteit en efficiëntie combineert met aandacht voor...

R Wiki

Ruil

Ruil is de overeenkomst waarbij beide partijen zich verplichten een zaak in de plaats van een andere zaak te geven. Op de ruilovereenkomst zijn de bepalingen...

Nieuwsbrief

Advertentie

Advertentie