Categorie - R

R V Wiki

VOR

Een Verklaring Omtrent Risicobeheersing (VOR) betreft een document dat wordt opgesteld door een organisatie om aan te tonen dat zij voldoende maatregelen heeft...

R Wiki

RERA-licentie

Een RERA-licentie in Dubai verwijst naar een vergunning die wordt uitgegeven door de Real Estate Regulatory Agency (RERA), een afdeling van de Dubai Land...

R Wiki

ROA

ROA staat voor Return on Assets. In het Nederlands bekend als het rendement op het totale vermogen. Dit betreft een financiële ratio die de winstgevendheid van...

R Wiki

ROCE

ROCE staat voor Return on Capital Employed  en betreft een financiële ratio die wordt gebruikt om de efficiëntie te meten waarmee een bedrijf zijn kapitaal...

R Wiki

RNI

Registratie Niet-ingezetenen (RNI) betreft  een systeem in Nederland dat is ontworpen voor de registratie van personen die niet in het land wonen, maar...

R Wiki

Rentekosten

Rentekosten verwijzen naar de kosten die ontstaan ​​door het betalen van rente op geleend kapitaal. Wanneer een persoon, bedrijf of overheid geld leent, wordt...

R Wiki

RI&E

RI&E staat voor “Risico-Inventarisatie en -Evaluatie”. Het betreft een proces dat in Nederland verplicht is en bedoeld is om de risico’s...

R Wiki

Risicobewustzijn

De effectiviteit van risicomanagement wordt niet bepaald door de opzet, echter door de actoren die ermee werken. Het ontwikkelen van risicobewustzijn is...

R Wiki

RPA

RPA staat voor Robotic Process Automation, ofwel robotgestuurde procesautomatisering. Dit betreft een techniek die gebruikt wordt voor het automatiseren van...

C R Wiki

Credit ratings

De drie meest bekende kredietbeoordelaars betreffen Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch. Ondanks dat deze partijen soms verschillende ratings afgeven...

R Wiki

RNA-norm

In 2003 heeft de Hoge Raad in de RNA/Westfield beschikking maatgevende normen verschaft inzake toelaatbaarheid van (het inzetten van) beschermingsconstructies...

R Wiki

ROA Gedragscode

De gedragsregels die de leden van de Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA) onderschrijven zijn er om de belangen van een opdrachtgever te beschermen...