Categorie - L

L Wiki

Legal tech

Legal tech is een term die wordt gebruikt om technologische oplossingen te beschrijven die worden gebruikt om juridische diensten te verbeteren en te...

L Wiki

Luddite fallacy

De Luddite fallacy  is de overtuiging dat technologische vooruitgang, automatisering en digitalisering leiden tot massale werkloosheid en een algemene...

L Wiki

LIFO

Betreft een variant van het historische kostenstelsel waarbij verondersteld wordt dat de jongste voorraden het eerst worden verkocht.

L Wiki

Lease

Een lease‑overeenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij het genot van een zaak verschaft aan de andere partij, tegen betaling in termijnen. Het is...

L Wiki

Loting

Door een lotingsysteem wordt bepaald welke schrijver van een optie zal worden aangewezen om bij uitoefening de onderliggende waarde te leveren dan wel af te...

L Wiki

Looptijd

Opties en futures hebben een beperkte levensduur, de zogeheten looptijd. De meeste optieklassen hebben een maximale looptijd van negen maanden, een aantal...

L Wiki

Long positie

Een ander woord voor een kooppositie. Men krijgt een longpositie door het kopen van een effect. Het tegenovergestelde van een longpositie is een shortpositie.

L Wiki

Liquide markt

Een markt waarin veel vraag en aanbod samenkomen. In een liquide markt kunnen aan- en verkooporders makkelijk worden uitgevoerd. Een belegger heeft belang bij...

L Wiki

Liquiditeit

De liquiditeit van een fonds wordt bepaald door de mate van vraag en aanbod. Hoe meer vraag en aanbod in een fonds samenkomen, hoe meer liquide dat fonds is.

L Wiki

Liquideren

Het (gedwongen) afbouwen van een effectenpositie. Dit kan door een clearingorganisatie, bank of commissionair worden afgedwongen als een belegger bijvoorbeeld...

Aanbevolen

Onlangs toegevoegd

Advertentie

Advertentie