Categorie - L

L Wiki

Leapfrogging

Leapfrogging in het Nederlands verwijst naar het fenomeen waarbij een land of organisatie bepaalde traditionele stappen overslaat in ontwikkeling en in plaats...

L Wiki

Legal tech

Legal tech is een term die wordt gebruikt om technologische oplossingen te beschrijven die worden gebruikt om juridische diensten te verbeteren en te...

L Wiki

Luddite fallacy

De Luddite fallacy  is de overtuiging dat technologische vooruitgang, automatisering en digitalisering leiden tot massale werkloosheid en een algemene...

L Wiki

LIFO

Betreft een variant van het historische kostenstelsel waarbij verondersteld wordt dat de jongste voorraden het eerst worden verkocht.

L Wiki

Lease

Een lease‑overeenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij het genot van een zaak verschaft aan de andere partij, tegen betaling in termijnen. Het is...

L Wiki

Loting

Door een lotingsysteem wordt bepaald welke schrijver van een optie zal worden aangewezen om bij uitoefening de onderliggende waarde te leveren dan wel af te...

L Wiki

Looptijd

Opties en futures hebben een beperkte levensduur, de zogeheten looptijd. De meeste optieklassen hebben een maximale looptijd van negen maanden, een aantal...

L Wiki

Long positie

Een ander woord voor een kooppositie. Men krijgt een longpositie door het kopen van een effect. Het tegenovergestelde van een longpositie is een shortpositie.

L Wiki

Liquide markt

Een markt waarin veel vraag en aanbod samenkomen. In een liquide markt kunnen aan- en verkooporders makkelijk worden uitgevoerd. Een belegger heeft belang bij...