Validiteiten onderzoeksdesign

A.Interne validiteitIs het bij dit ontwerp mogelijk om aan te tonen dat bij deze proefpersonen in deze onderzoeksomgeving, deze behandeling X invloed heeft gehad op deze O. B.Experimentele construct validiteitExperimenten zijn vaak sterk qua interne validiteit, echter niet altijd op exp. Construct validiteit en externe validiteit. Definitie: Is behandeling (of verschil tussen behandelingen van groepen) een goede weergave van bedoelde exogene variabele geweest? Meet je dus wat je wilt meten?1.Pr...
Lees verder

OWM

Betreft de Onderlinge waarborgmaatschappij (OWM): Lijkt op een  coöperatie, zij het dat de leden hier tevens de klanten zijn. Aan lidmaatschapsbewijs zijn financiële en zeggenschapsrechten verbonden. Vooral in de verzekeringswereld Kent een publicatieplicht
Lees verder

One-tier board & two-tier board

Betrokkenheid en onafhankelijkheid zijn de meest belangrijke voorwaarden om de Raad van Commissarissen en het bestuur effectief en goed te laten functioneren. In ons land kennen we het duale bestuursmodel. De Raad van Commissarissen en het bestuur zijn twee aparte organen met ieder hun eigen speciale verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hiertegenover staat het monistische bestuursmodel. Hierbij is er maar 1 bestuursorgaan. Dit is in de Angelsaksische landen een gebruikelijk model.
Lees verder

Oberstrategie

Het gaat hierbij om het direct ondervragen van de gebruiker. Ofwel: 1) een strategie voor het achterhalen van informatiebehoeften 2) een strategie die te maken heeft met de keuze van het gereedschap bij pakketselectie
Lees verder

Ongedekt schrijven

Het schrijven van een optie of het verkopen van een future zonder dat men de onderliggende waarde, bijvoorbeeld aandelen of een valuta, in bezit heeft. Dit kan aanzienlijke (financiële) risico’s met zich meebrengen! Ongedekt schrijven wordt ook wel naakt schrijven genoemd.
Lees verder