Categorie - O

O Wiki

OWM

Betreft de Onderlinge waarborgmaatschappij (OWM): Lijkt op een  coöperatie, zij het dat de leden hier tevens de klanten zijn. Aan lidmaatschapsbewijs zijn...

O Wiki

Optiecontract

Een optiecontract betreft een overeenkomst tussen koper en verkoper, waardoor de koper tegen de betaling van een premie gedurende een bepaalde tijd zekere...

O Wiki

Oberstrategie

Het gaat hierbij om het direct ondervragen van de gebruiker. Ofwel: 1) een strategie voor het achterhalen van informatiebehoeften 2) een strategie die te maken...

O Wiki

Ongedekt schrijven

Het schrijven van een optie of het verkopen van een future zonder dat men de onderliggende waarde, bijvoorbeeld aandelen of een valuta, in bezit heeft. Dit kan...

O Wiki

Open end

Een open endbeleggingsfonds bestaat uit een variabele hoeveelheid aandelen. Desgewenst kan het aandelenkapitaal worden uitgebreid of ingekrompen. Bij een groot...

O Wiki

Onderaandelen

Aandelen van een bepaalde nominale waarde kunnen soms worden verdeeld in kleinere coupures met een naar rato lagere nominale waarde. Deze kleinere coupures...

O Wiki

Open interest

Het totale aantal openstaande optiecontracten op een bepaald moment. De open interest kan worden beschouwd als een graadmeter voor de liquiditeit van de markt.

O Wiki

Open outcry

Een manier van handelen waarbij orders en prijzen op de beursvloer luid, duidelijk en voor alle betrokken partijen hoorbaar worden aangekondigd. Bij Euronext...

Aanbevolen

Advertentie

Advertentie