Categorie - O

O Wiki

OCB

OCB staat voor Organizational Citizenship Behavior. Hierbij gaat het om individueel gedrag dat gescheiden plaatsvindt en niet direct of expliciet door het...

O Wiki

OWM

Betreft de Onderlinge waarborgmaatschappij (OWM): Lijkt op een  coöperatie, zij het dat de leden hier tevens de klanten zijn. Aan lidmaatschapsbewijs zijn...

O Wiki

Optiecontract

Een optiecontract betreft een overeenkomst tussen koper en verkoper, waardoor de koper tegen de betaling van een premie gedurende een bepaalde tijd zekere...

O Wiki

Oberstrategie

Het gaat hierbij om het direct ondervragen van de gebruiker. Ofwel: 1) een strategie voor het achterhalen van informatiebehoeften 2) een strategie die te maken...

O Wiki

Ongedekt schrijven

Het schrijven van een optie of het verkopen van een future zonder dat men de onderliggende waarde, bijvoorbeeld aandelen of een valuta, in bezit heeft. Dit kan...

O Wiki

Open end

Een open endbeleggingsfonds bestaat uit een variabele hoeveelheid aandelen. Desgewenst kan het aandelenkapitaal worden uitgebreid of ingekrompen. Bij een groot...

O Wiki

Onderaandelen

Aandelen van een bepaalde nominale waarde kunnen soms worden verdeeld in kleinere coupures met een naar rato lagere nominale waarde. Deze kleinere coupures...

O Wiki

Open interest

Het totale aantal openstaande optiecontracten op een bepaald moment. De open interest kan worden beschouwd als een graadmeter voor de liquiditeit van de markt.

O Wiki

Open outcry

Een manier van handelen waarbij orders en prijzen op de beursvloer luid, duidelijk en voor alle betrokken partijen hoorbaar worden aangekondigd. Bij Euronext...

Aanbevolen

Onlangs toegevoegd

Advertentie

Advertentie