Categorie - O

O Wiki

OLAP en OLTP

OLAP (Online Analytical Processing) en OLTP (Online Transaction Processing) zijn twee verschillende soorten systemen die worden gebruikt in de wereld van...

D O Wiki

Offshoring

Offshoring is een zakelijke praktijk waarbij bedrijven ervoor kiezen om hun activiteiten of diensten te verplaatsen van het ene land naar het andere land om te...

O Wiki

OCB

OCB staat voor Organizational Citizenship Behavior. Hierbij gaat het om individueel gedrag dat gescheiden plaatsvindt en niet direct of expliciet door het...

O Wiki

OPEX

OPEX staat voor “Operationele Uitgaven” (Operational Expenditures in het Engels). Het verwijst naar de kosten die een bedrijf maakt bij het...

O Wiki

OESO

De OESO staat voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (in het Engels: Organisation for Economic Co-operation and Development). Het is...

O Wiki

OWM

Betreft de Onderlinge waarborgmaatschappij (OWM): Lijkt op een  coöperatie, zij het dat de leden hier tevens de klanten zijn. Aan lidmaatschapsbewijs zijn...

O Wiki

Optiecontract

Een optiecontract betreft een overeenkomst tussen koper en verkoper, waardoor de koper tegen de betaling van een premie gedurende een bepaalde tijd zekere...

O Wiki

Oberstrategie

Het gaat hierbij om het direct ondervragen van de gebruiker. Ofwel: 1) een strategie voor het achterhalen van informatiebehoeften 2) een strategie die te maken...

O Wiki

Ongedekt schrijven

Het schrijven van een optie of het verkopen van een future zonder dat men de onderliggende waarde, bijvoorbeeld aandelen of een valuta, in bezit heeft. Dit kan...

O Wiki

Open end

Een open endbeleggingsfonds bestaat uit een variabele hoeveelheid aandelen. Desgewenst kan het aandelenkapitaal worden uitgebreid of ingekrompen. Bij een groot...