WMCO

WMCO staat voor Wet melding collectief ontslag. Centraal staat hierin de werkingssfeer van de wet, definitie van een collectief ontslag, informeren en raadplegen van de werknemersvertegenwoordigers en de melding aan de overheid leidend tot een wachttijd van een maand gedurende welke ontslagaanvragen niet in behandeling mogen worden genomen, sancties en geheimhouding.  
Lees verder

Wijzigingsontslag

Een wijzigingsontslag is een ontslag onder gelijktijdige aanbieding van een nieuwe arbeidsovereenkomst met gewijzigde arbeidsvoorwaarden. In de praktijk betekent dit dat het Uwv een ontslagvergunning verleent en in deze vergunning vermeldt dat het Uwv aanneemt dat de werknemer een nieuw (gewijzigd) dienstverband krijgt aangeboden. Dit aanbod wordt ook betrokken in de beoordeling van de ontslagaanvraag. Omdat het Uwv waarschijnlijk een soepele redelijkheidtoets hanteert, kan het wijzigingsontslag...
Lees verder

Windmill-doctrine

Een bestuursorgaan voordat het gebruik gaat maken van het privaatrecht (beleidsmatig) moet eerst nagegaan of de wet uitsluitsel biedt omtrent het mogen volgen van de privaatrechtelijke weg. Als dat niet het geval is dienen de volgende vragen beantwoord te worden om te achterhalen of de privaatrechtelijke weg open staat: Is handhaving langs publiekrechtelijke weg mogelijk. Nee à privaatrechtelijk toegestaan. Ja: Biedt de publiekrechtelijke weg meer waarborgen aan de burger? Leidt de...
Lees verder