Categorie - W

Q W Wiki

Queuing theory

Dit betreft een wiskundige benadering die willekeurige aankomst en procesactiviteiten modelleert teneinde het gedrag van wachtrijen te voorspellen. Dit wordt...

W Wiki

WOM

WOM is de afkorting voor Word-of-mouth. Het gaat hier om het uitwisselen van de mening van consumenten. Ook wel bekend als ‘mond op mond reclame’.

W Wiki

DuPont-analyse

De DuPont -analyse wordt berekend door de ROI (Return on Investment) als een resultante van het brutowinstmarge. Deze wordt vermenigvuldigd met de...

W Wiki

WMCO

WMCO staat voor Wet melding collectief ontslag. Centraal staat hierin de werkingssfeer van de wet, definitie van een collectief ontslag, informeren en...

Aanbevolen

Advertentie

Advertentie