Zero bond

Obligaties die onder de nominale waarde worden uitgegeven en geen rente uitkeren. Op de aflossings- datum wordt de nominale waarde uitgekeerd, het verschil tussen uitgifteprijs en nominale waarde is het rendement. Zero bonds worden ook wel nulcoupon- obligaties genoemd.
Lees verder

Ziekteverzuim

Ziekteverzuimpercentage = totaal aantal dagen ziekteverlof / totaal aantal werkbare dage x 100% Het ziekteverzuimpercentage impliceert het aantal dagen dat een medewerker verzuimd in verhouding met het totaal aantal dagen dat een werknemer zou kunnen werken en dat uitgedrukt als percentage.
Lees verder