Categorie - Z

Wiki Z

Zero Trust

Zero trust is geen reeks aan best practices of een checklist voor beveiligingteams om te volgen, maar een beveiligingsfilosofie.Cyberaanvallen zijn enorm...

Wiki Z

Zero bond

Obligaties die onder de nominale waarde worden uitgegeven en geen rente uitkeren. Op de aflossings- datum wordt de nominale waarde uitgekeerd, het verschil...

Wiki Z

Ziekteverzuim

Ziekteverzuimpercentage = totaal aantal dagen ziekteverlof / totaal aantal werkbare dage x 100% Het ziekteverzuimpercentage impliceert het aantal dagen dat een...