Deze categorie, en samenhangende inhoud, is uitsluitend beschikbaar voor leden. Log in om de content te zien of schaf het Lidmaatschap 1 jaar aan voor slechts 5 euro per jaar!

Mavim Rules; de 7 stappen ter ondersteuning voor procesmodellering

De meest uitgebreide ondersteuning voor procesmodelleren kan worden aangetroffen in speciale procesmodelleertools, zoals de veelgebruikte Mavim Rules. De in dergelijke software gebruikte kernregels kennen als basis dat zij duidelijk en gemakkelijk te begrijpen moeten zijn en het gebruik van de software een bepaald gemak met zich meebrengt. Hierbij horen de […] Om toegang tot dit artikel te krijgen, dient u het 'Lidmaatschap 1 jaar' aan te schaffen. Voor slechts €5,- excl. BTW k...
Lees verder

Business Process Redesign/Reengineering (BPR)

De Business Process Reengineering methode (BPR) is door Hammer en Champy gedefinieerd als een fundamentele bezinning en radicaal herontwerp van organisatorische processen teneinde substantiele verbeteringen te realiseren ten aanzien van huidige prestaties in kosten, service en snelheid. Waardecreatie voor de klant is de leidende factor voor BPR en informatietechnologie speelt […] Om toegang tot dit artikel te krijgen, dient u het 'Lidmaatschap 1 jaar' aan te schaffen. Voor slec...
Lees verder

Capability Maturity Grid Model (CMM)

Het Capability Maturity Model (CMM) is een organisatiemodel dat 5 ontwikkelingsstadia (levels) beschrijft waarin een organisatie haar processen beheerst. Het model schetst het ontwikkelingsniveau van een organisatie die zich richt op ontwikkeling. Het model geeft ook de concrete stappen aan om van een niveau naar een ander niveau te gaan. Te […] Om toegang tot dit artikel te krijgen, dient u het 'Lidmaatschap 1 jaar' aan te schaffen. Voor slechts €5,- excl. BTW krijgt u een jaa...
Lees verder

RASCI-MODEL

RASCI betreft een hulpmiddel om verantwoordelijkheden en bevoegdheden in een organisatie op heldere wijze inzichtelijk te maken. RASCI is gebaseerd op de responsibility charting welke exact aangeeft wat effectief de rolverdeling is tussen personen welke samen een bijdrage in het proces dienen te leveren. RASCI staat voor Responsible, Accountable, Supporting, […] Om toegang tot dit artikel te krijgen, dient u het 'Lidmaatschap 1 jaar' aan te schaffen. Voor slechts €5,- excl. BTW...
Lees verder

De 9 interventies van de groepsbegeleider volgens Dyler

William G. Dyer (1969), professor in Organisatieverandering en Groepsdynamica, onderscheidt negen categorieën van interventies die iedere teammanager,  teamleider of gespreksleider zou moeten beheersen. De categorieën zijn als volgt: 1. Hoofdaandacht op de inhoud Dit bestaat uit het meedelen van relevante informatie, mening, ervaring en dergelijke. 2. Hoofdaandacht voor het proces […] Om toegang tot dit artikel te krijgen, dient u het 'Lidmaatschap 1 jaar' aan te schaffen. Voor...
Lees verder

Model van concurrerende waarden & OCAI

Fitte organisaties hebben vaak een cultuur die sterk is afgestemd op de omgeving. De cultuur blijkt dan ook vaak een belangrijk element als het gaat om waarom organisaties goed scoren op zaken zoals kwaliteit, productiviteit, financiële resultaten en klanttevredenheid. Om helderheid te creëren omtrent de exacte positie van een organisatie […] Om toegang tot dit artikel te krijgen, dient u het 'Lidmaatschap 1 jaar' aan te schaffen. Voor slechts €5,- excl. BTW krijgt u een jaar l...
Lees verder

PDCA-cyclus

De PDCA-cyclus bestaat uit de elementen Plan, Do, Check en Act. Het model is een regelkringprincipe en is bedoeld voor (proces)besturing en continue verbetering. Een proces bestaat uit een aantal elementen die gezamenlijk het eindresultaat op moeten leveren. Deze elementen betreffen input, activiteiten, output, controle aan norm en bijsturing. Essentieel […] Om toegang tot dit artikel te krijgen, dient u het 'Lidmaatschap 1 jaar' aan te schaffen. Voor slechts €5,- excl. BTW kri...
Lees verder

INK-model

Het INK-model is een managementmodel welke bedoeld is ter zelfevaluatie van een organisatie. Het doel van het model is een kwaliteitssysteem voor een onderneming te creëren, zodat de onderneming in staat is te excelleren op het elk gebied en daarmee zich kan onderscheiden van concurrenten. Het model is opgebouwd uit […] Om toegang tot dit artikel te krijgen, dient u het 'Lidmaatschap 1 jaar' aan te schaffen. Voor slechts €5,- excl. BTW krijgt u een jaar lang toegang tot alle ar...
Lees verder

Six Sigma

De Six Sigma is een managementstrategie die tracht de kwaliteit van resultaten van bedrijfskundige processen te verbeteren door de oorzaken van defecten of fouten te ontdekken en te verwerken, om zo de variatie, ofwel afwijking, die kan optreden, ten opzichte voorgaande resultaten, te reduceren. Deze afwijkingen worden defects genoemd en […] Om toegang tot dit artikel te krijgen, dient u het 'Lidmaatschap 1 jaar' aan te schaffen. Voor slechts €5,- excl. BTW krijgt u een jaar la...
Lees verder

Waardeketen van Porter

De waardeketen van Porter is een strategisch model dat kan worden ingezet bij onderzoek en/of ontwikkelen van concurrentievoordeel. Wanneer een onderneming diensten of producten op een markt zet, dan zal dit moeten worden gerealiseerd door activiteiten uit te zetten welke logischerwijs gepaard gaat met kosten. Indien een organisatie in staat […] Om toegang tot dit artikel te krijgen, dient u het 'Lidmaatschap 1 jaar' aan te schaffen. Voor slechts €5,- excl. BTW krijgt u een jaa...
Lees verder