Categorie - V

V Wiki

Verenigingsrecht

Verenigingsrecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met de regels en voorschriften die van toepassing zijn op verenigingen, oftewel organisaties die...

V Wiki

Vierogenprincipe

Het vierogenprincipe is een term die wordt gebruikt in de context van veiligheids- en beveiligingsmaatregelen. Het principe houdt in dat er minstens twee...

V Wiki

Vision deployment

Met vision deployment wordt bedoeld het uitwerken van de visie in succesbepalende factoren (strategische thema’s), het meetbaar maken daarvan met behulp van...

V Wiki

VUCA

VUCA staat voor Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity, ofwel volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit. Deze term is afkomstig uit de...

V Wiki

Variantie

Dit betreft de maat voor de spreiding van een reeks waarden. Dat wil zeggen, de mate waarin de waarden onderling afwijken. Hoe groter de variantie, des te meer...

V Wiki

Variabele kosten

Hierbij gaat het om de kosten die veranderen als gevolg van verandering in bedrijfsdrukte. Onderscheid kan worden gemaakt in: Proportioneel – recht evenredig...