Categorie - V

V Wiki

VUCA

VUCA staat voor Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity, ofwel volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit. Deze term is afkomstig uit de...

V Wiki

Variantie

Dit betreft de maat voor de spreiding van een reeks waarden. Dat wil zeggen, de mate waarin de waarden onderling afwijken. Hoe groter de variantie, des te meer...

V Wiki

Variabele kosten

Hierbij gaat het om de kosten die veranderen als gevolg van verandering in bedrijfsdrukte. Onderscheid kan worden gemaakt in: Proportioneel – recht evenredig...

V Wiki

Voorkeursrecht

Een verhandelbaar recht voor bestaande aandeel- houders bij uitgifte van nieuwe aandelen. Houders van een voorkeursrecht of claim hebben voorrang bij de...

V Wiki

Voorkennis

Het beschikken over koersgevoelige informatie (bijvoorbeeld jaarcijfers) voordat deze publiekelijk bekend is. Handelen met voorkennis of voorweten- schap is...

V Wiki

Volatility

Engels voor beweeglijkheid of volatiliteit. Met het begrip volatility wordt de beweeglijkheid van de koers van een effect aangeduid. Een hoge volatility...

V Wiki

Verzamelstuk

De Nederlandse naam voor een global note. Een verzamelstuk is een enkel waardepapier waarop het gehele genoteerde aandelen- of obligatiekapitaal van een...

V Wiki

Verzamelcoupures

Effecten met een geringe nominale waarde kunnen worden gebundeld tot een verzamelcoupure. Hierdoor wordt het aantal in omloop zijnde stukken gereduceerd.
 

Aanbevolen

Advertentie

Advertentie