De problematiek omtrent toepassing van het Weens Koopverdrag

Het Weens Koopverdrag betreft een compromis van koop-en handelsrecht in verschillende landen en heeft als gevolg dat het verdrag gebreken en tegenstrijdigheden bevat.  Dit is echter onvermijdelijk, daar dit verdrag betrekking heeft op een omvangrijk rechtsgebied waarbij veel verdragsluitende staten zijn betrokken die verschillende rechtsstelsels kennen. De opstellers van het verdrag hebben getracht een balans te vinden tussen enerzijds contrasterende ‘civil law’ en ‘common law’ anderzijds. Als ...
Lees verder

Initiële analyse

Met de initiële analyse wordt onderzocht of er daadwerkelijk vraag is naar een product en/of dienst. In de context van internationaal ondernemen, wordt deze analyse verricht voordat er überhaupt een omgevingsanalyse wordt verricht.De initiële analyse kent drie onderdelen:1. Business Environment Risk Index (BERI-index)Hierbij gaat het om het onderzoeken van de kwaliteit en eventuele risico’s van het land waar men zaken wenst te doen.2. Basisbehoefte-analyseHierbij wordt uitgezocht of de vraag/be...
Lees verder

Arbeidsrecht in Texas Verenigde Staten: waar dient arbeidsrechtelijk rekening mee gehouden te worden bij een organisatieverandering?

Dit artikel verschaft beknopt de juridische consequenties ten aanzien van organisatorische wijzigingen, in het bijzonder wijzigingen ten aanzien van de organisatiestructuur en consequenties voor taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die betrekking hebben op medewerkers binnen een organisatie, specifiek bij organisaties in de Amerikaanse staat Texas.  Wetgeving Verenigde Staten en samenhangende werkingOm juridische consequenties ten gevolge van de wijziging van de organisatiestructuur, en...
Lees verder

Overzicht landnummers

Een buitenlands nummer wordt vaak weergegeven met een plusteken (+), gevolgd door het onder te vinden landnummer en dan het netnummer en het abonneenummer. Onderstaand treft u een overzicht van bestemming en het daarbij behorende landnummer. LandLand nr.Netnr.Tijdver.LandLand nr.Netnr.Tijdver.Afganistan0093+3,5Liechtenstein00423geenAlaska001907-9Litouwen00370+1Albanië00355geenLuxemburg00352-geenAlgerije00213geenMacau00853+7Amerik. Maagd. eilanden001340-5Macedonië00389geenAmerik. Samoa00684-...
Lees verder