Categorie - T

T Wiki

TIEA

Een TIEA staat voor “Tax Information Exchange Agreement” ofwel “Overeenkomst inzake uitwisseling van belastinginformatie”. Het is een...

T Wiki

Trustkantoor

Een trustkantoor verleent trustdiensten. Voorbeelden zijn het optreden als beheerder van een trust (trustee), het verkopen van bedrijven en het beschikbaar...

T Wiki

T-shaped

De term T-shaped is geïntroduceerd door David Guest. Een T-shaped individu is volgens Guest iemand die zowel (a) diepgaande specialistische vaardigheden en...

T Wiki

Talentmanagement

Talentmanagement is erop gericht om binnen een organisatie bij personenhun bijzondere aanleg, kwaliteiten en ambities op een bepaald gebied teidentificeren en...

T Wiki

TGI

TGI staat voor ‘Themagecentreerde Interactie’. TGI betreft een model dat leidinggevenden concrete mogelijkheden biedt om aan de nieuwe eisen die...

T Wiki

Top-up options

Top-up options verschaft de bieder het recht om na het verwerven van een bepaald percentage van de aandelen in de doelvennootschap, aandelen bij te kopen om...

T Wiki

TEM

TEM staat voor Totale Effectieve Markt. Bij de marktvraag is de TEM het belangrijkst, dat wil zeggen de vraag in een bepaalde periode. TEM voor duurzame...

T Wiki

Treasury-begrippen

Onderstaand zijn de belangrijkste treasury-begrippen weergegeven. Aansprakelijk vermogen (garantie vermogen): De solvabiliteit betreft de verhouding tussen...