Test-driven development (TDD)

Test-driven development (TDD) wilt zeggen dat er een geautomatiseerde test wordt geschreven alvorens iemand start met de werkelijk functionaliteit te programmeren. Hierbij wordt net afdoende code geschreven om de test te laten slagen, waarna de code refactored wordt teneinde de leesbaarheid te vergroten en eventuele fouten er uit te halen. Dit is vervolgens een repetitive cycle.Reflecties op test-driven development: TDD is doorgaans lastig. Het duurt een tijd voordat de programmeur het doorgro...
Lees verder

Top-up options

Top-up options verschaft de bieder het recht om na het verwerven van een bepaald percentage van de aandelen in de doelvennootschap, aandelen bij te kopen om aldus tot een hoger percentage te komen. De top-up option strekt ertoe om de bieder in staat te stellen om tot het percentage aandelen te komen dat hij nodig heeft om na gestanddoening van het bod (wettelijke of contractueel gefaciliteerde) maatregelen te kunnen nemen om de minderheidsaandeelhouders uit te stoten. In die zin vergroot de top...
Lees verder

TEM

TEM staat voor Totale Effectieve Markt. Bij de marktvraag is de TEM het belangrijkst, dat wil zeggen de vraag in een bepaalde periode. TEM voor duurzame consumptie goederen De TEM voor dcg’s zijn opgebouwd uit drie onderdelen, namelijk (1) de initiële vraag, (2) de additionele vraag en (3) de vervangingsvraag. Ofwel: TEM dcg = initiële vraag + additionele vraag + vervangingsvraag. TEM fast moving consumer goods De TEM voor fmcg’s wordt bepaald aan de hand van het aantal gebruikers in een bepaal...
Lees verder

Target costing

Target costing betreft een cost management tool die planners gebruiken tijdens het product- en procesontwerp die hen erbij moet helpen om het product/ontwikkelproces te verbeteren. Dit zal in de toekomst moeten leiden tot een verlaging van de productiekosten. De regel die bij target costing wordt gesteld is dat 80% van de kosten van een product worden gepleegd tijdens de product ontwerpfase. - Target costing is het keuzeproces van het product en procesontwerp die resulteert in een product dat k...
Lees verder

Transfer pricing [Management Accounting & Control]

Er zijn verschillende maatstaven om de bestuurlijke en economische performance van divisies te beoordelen. Maar wat als divisies onderling producten uitwisselen? Daarvoor bestaan transfer prices, die voor de ontvangende divisie kosten betekenen en voor de aanbiedende divisie omzet. Zo kan transfer pricing de winstgevendheid van een divisie beïnvloeden en meenemen in het meten van de performance. Doel van transfer pricing: 1.Om informatie te verschaffen die de divisiemanagers motiveert om go...
Lees verder

Het twaalfstappenschema voor het opstellen van een betoog

Ten behoeve van het opstellen van een betoog kan gebruik worden gemaakt van het zogenaamde twaalstappenschema. Dit schema wordt onderstaand weergegeven: Formuleer het doel van het betoog Centrale stelling en eventuele subgeschillen Specificeer het publiek (meerdere betogen?) Bepaal het propositietype Bepaal waar welke argumentatie nodig is Kies de argumenten (en met mate) Anticipeer op mogelijke tegenargumenten Maak keuzes ten aanzien van: - mate van oprechtheid - mate van c...
Lees verder

Het Toulmin-model

Een veelgebruikt model om de argumentatie in kaart te brengen betreft het Toulmin-model. Het model bestaat in de basis uit vier elementen: een standpunt (S); een gegeven (G): een premisse die het standpunt ondersteunt; een rechtvaardiging (R): de premisse in een als-dan-vorm; en een ondersteuning (O) van de als-dan-premisse. Het model is daarnaast uitgebreid met drie elementen die te maken hebben met de mate van zekerheid waarmee (S) wordt gepresenteerd en met tegenargumenten: ...
Lees verder

Treasury-begrippen

Onderstaand zijn de belangrijkste treasury-begrippen weergegeven. Aansprakelijk vermogen (garantie vermogen): De solvabiliteit betreft de verhouding tussen eigen vermogen/totaal vermogen. Banken corrigeren deze solvabiliteit in veel gevallen en noemen dat dan (bancair) aansprakelijk vermogen. Er zijn twee soorten correcties die de bank toepast, binnen de balans en buiten de balans. Bij correcties die kunnen worden uitgevoerd binnen de balans kan worden gedacht aan immateriële activa (bijvoorbee...
Lees verder