Existentiële reflectie voor professionals

Bij tal van (young) professionals is zichtbaar dat er geworsteld wordt met de verhouding tussen de beroepsmatige functie van de persoon en wie die persoon als mens werkelijk is. Deze disbalans kan grote gevolgen met zich meebrengen, zoals toenemende zingevingvraagstukken, (zelf)vervreemding, gebrek aan energie en motivatie, spanningen op de werkvloer en burn-outs. Zowel met het oog op het persoonlijke welzijn als in het kader van het professionele functioneren is het daarom zinvol om constructief te onderzoeken wie je als mens bent, door welke waarden je wordt gedreven en wat dit concreet betekent voor jouw professionele functioneren en jouw levensmissie.

Management Platform heeft in samenwerking met Katharsis Academy een module ontwikkeld die recht doet aan eenieders essentie en die ondersteunt om daar volledig naar te leven. De essentie van de deelnemer wordt aan het licht gebracht middels opdrachten die stapsgewijs inzicht bieden in de waarden waardoor de deelnemer feitelijk wordt gedreven en de betekenis daarvan voor het persoonlijke welzijn. Vervolgens worden concrete handvatten verstrekt waarmee de persoonlijke essentie en het professionele leven  met elkaar in lijn gebracht kunnen worden.  

De module integreert ervaringen in het bedrijfsleven en het onderwijs met perspectieven uit de bedrijfswetenschappen en humanistiek. Laatstgenoemde omvat filosofie, sociologie, psychologie en zingeving. Hierdoor worden de existentiële inzichten die worden opgedaan op een heldere en werkbare manier verbonden aan het professionele leven en vragen waar de deelnemer daadwerkelijk mee zit.

De module bestaat uit zorgvuldig opgebouwde opdrachten die zelfstandig uitgevoerd kunnen worden in eigen tempo. Daarnaast wordt als onderdeel van de module twee uren kosteloos telefonisch, dan wel fysiek op locatie, consult aangeboden dat ingepland kan worden op een tijdstip en dag naar voorkeur. Dit consult kan worden ingezet bij het uitvoeren van de opdrachten, wanneer het wenselijk is om te sparren over de uitkomsten of wanneer je kampt met vraagstukken en emoties waar je niet uitkomt. Middels de module en het daaraan verbonden consult wordt een fundament gelegd waarmee de deelnemer op duurzame en vrije wijze stappen in het leven kan nemen, zowel privé als in zakelijk opzicht.


Waaruit bestaat de module?
De module omvat:

 • een modulehandleiding;
 • negen opdrachtomschrijvingen met tips en voorbeelden;
 • een excelbestand waarin de antwoorden kunnen worden ingevoerd en de resultaten worden gemeten;
 • twee uren kosteloos telefonische of persoonlijke consulten met Katharsis Academy.

Aan welke vragen kan ik in de module werken?
Je kunt de module gebruiken om vragen uit te werken die voor jou relevant zijn, zowel op persoonlijk als zakelijk gebied. Enkele voorbeelden: 

 • Hoe zorg ik voor balans tussen mijn werk en mijn privéleven?
 • Welke loopbaan- of studiekeuze past bij mij?  
 • Hoe ga ik om met een (zakelijk) conflict?
 • Hoe kan ik mijn potentie (professioneel) waarmaken?
 • Waarom herhalen zich steeds dezelfde patronen in mijn leven?
 • Hoe ga ik om met ervaringen van verlies, machteloosheid en/of trauma?
 • Wat betekent mijn verdriet, woede, angst, schaamte en hoe ga ik ermee om?
 • Wat maakt mij content? 

Hoe lang ben ik er mee bezig?
Dit varieert sterk per persoon. Het gedegen afronden van de module duurt ongeveer zeven dagen, met inbegrip van rustmomenten en exclusief consult. De methodes en handvatten die in de module worden aangereikt kunnen daarna zo lang gebruikt worden als wenselijk; ze blijven relevant.

Wat haal ik er uit?

 • Je krijgt vergaand inzicht in jouw waarden: de idealen, motieven en drijfveren die in de praktijk richting geven aan jouw houding, keuzes en gedrag;
 • Je krijgt vergaand inzicht in de invloed van jouw waarden op je persoonlijke welzijn;
 • Je krijgt vergaand inzicht in de kernpatronen die het leven vanuit jouw essentie bevorderen of juist hinderen;
 • Je krijgt vergaand inzicht in de verhouding tussen jouw kernpatronen en de praktijk van jouw (professionele) leven;
 • Je vormt nieuwe (handelings)perspectieven ten aanzien van vragen die nu spelen in jouw (professionele) leven;
 • Je krijgt handvatten om duurzaam richting te geven aan een leven vanuit jouw essentie, zowel zakelijk als privé.

Wat onderscheidt deze module?

 • Je kan de module maken op je eigen tempo op je eigen plek;
 • De module biedt persoonlijke aandacht in de vorm van een telefonisch consult en opdrachten die recht doen aan jouw unieke ervaringen, persoonlijkheid en situatie;
 • Je kan de module gebruiken voor concrete vragen of problemen die nu spelen;
 • Existentiele inzichten worden op een heldere, meetbare manier werkbaar gemaakt;
 • De module is niet oppervlakkig of abstract, maar benadert je persoonlijke en professionele leven diepgaand en integraal;
 • Je kunt het materiaal duurzaam gebruiken om steeds meer vanuit je essentie te leven.  

Voor wie is het bedoeld?
De methode is gericht op senior professionals en young professionals en is ook goed bruikbaar voor studenten. De module is niet geschikt om in teamverband of in opdracht van een werkgever te doorlopen.

Wat is het niveau van de module?
Het maken van de module vereist HBO- of WO-denkniveau.  

Waar moet ik rekening mee houden wanneer ik de module volg?
De module kan sterke reacties oproepen. Het zelfstandig doorlopen van deze module is mogelijk wanneer je fysiek en mentaal in staat bent om onverwachte en hevige emoties op te vangen. Als je op dit moment kampt met instabiliteit op fysiek, psychisch, relationeel of praktisch vlak kan deze module hier effect op hebben. Neem contact op met Katharsis Academy als je twijfelt of het voor jou verantwoord is om deze module zelfstandig te doorlopen en voor ondersteuning die past bij jouw situatie.

Wat houdt het persoonlijk consult in?
Het persoonlijk consult is er wanneer je praktische vragen hebt over de opdrachten, je begeleiding zoekt om betekenis te geven aan emoties of inzichten bij het doorlopen van de module of als je wilt sparren over de uitkomsten. Het consult wordt aangeboden door Katharsis Academy. Katharsis Academy is gespecialiseerd in zingevingsvraagstukken en biedt bij het omgaan daarmee concrete en duurzame ondersteuning. Het consult wordt telefonisch, dan wel fysiek op locatie, uitgevoerd en is geheel confidentieel.

Hoe meld ik me aan?
Om deel te nemen aan de module doorloop je de volgende stappen:

 • Meld je voor de module aan door het formulier in te vullen en te versturen.
 • Katharsis Academy neemt telefonisch contact met je op om kennis met je te maken, om na te gaan of de module aansluit bij jouw verwachtingen en om het persoonlijke consult praktisch toe te lichten.

Ik heb vragen
Indien je vragen hebt, kan je geheel vrijblijvend een e-mail sturen naar info@katharsis.academy of info@managementplatform.nl, of laat jouw contactgegevens achter zodat wij jou kunnen bellen. Het gesprek zal confidentieel worden behandeld.


Deel dit artikel