SiD-methode

Systeemdenken wordt door sommigen als één van de belangrijkste managementvaardigheden van de 21 e eeuw beschouwd. Een toename van ‘wicked’ uitdagingen alsook de transitie naar een circulaire economie duiden op de nut en noodzaak van systeemdenken.   Met een systeem wordt bedoeld het geheel die meer is dan de som der delen.Bij het bestuderen van alle onderdelen apart zonder samenhang begrijpen we niet hoe het systeem in elkaar zit. Wanneer verschillende delen niet met elkaar interacteren spreken...
Lees verder

Het Integrated Reporting Framework (IR-framework)

Integrated reporting betreft een samenvattende rapportage waarin organisaties aangeven hoe zij duurzaam opereren en hoe strategie, governance, prestaties en vooruitzichten (maatschappelijke) waarde opleveren voor de korte, middellange en lange termijn. Het Integrated Reporting Framework (IR-framework) betreft een methode van rapporteren en beoogt een integrale rapportage te geven op de navolgende waarden of kapitaalsoorten: Financieel  Geproduceerd (producten en diensten) Intellectueel Menseli...
Lees verder

Bouwstenen van circulaire businessmodellen volgens Jonker

De leidende gedachte van de circulaire economie betreft  het op diverse niveaus ontwerpen en herontwerpen van businessmodellen waarin waardebehoud gedurende de levensduur van  grondstoffen en materialen het uitgangspunt is. Herbruikbaarheid van grondstoffen, materialen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen dienen hierbij centraal te staan alsook het minimaliseren van waardevernietiging, én het nastreven van waardecreatie in iedere schakel van de waardeketen. De organisatorisch...
Lees verder

Financiering surseance

Er zijn diverse manieren om ‘levend’ uit een surseanceprocedure te komen. Alle manieren hebben één gemeenschappelijke factor: er dienen namelijk financiële middelen komen om de periode te overbruggen of de (gedeeltelijke) voldoening te financieren. Over het algemeen heeft de betreffende onderneming deze financiële middelen niet meer, anders was het evident ook niet in surseance terecht gekomen.Er zijn echter toch verschillende mogelijkheden om de herstructurering via surseance te financieren. E...
Lees verder

Stakeholder capitalism

Stakeholder capitalism wordt door Klaus Schwab en Peter Vanham als het beste alternatief beschouwd in vergelijking tot state capitalism en stakeholder capitalism. Stakeholder capitalism betreft ook een vorm van kapitalisme: individuen en privébedrijven vormen het grootste deel van de economie. Dit is volgens Schwab en Vanham een vereiste voor een duurzaam economisch systeem. Zij stellen dat particulieren en bedrijven vrij moeten kunnen innoveren en concurreren, aangezien het de creatieve energi...
Lees verder

Een framework voor risicomanagement volgens Froot, Scharfstein & Stein

In de paper ´A Framework for Risk Management´ stellen Froot, Schafstein en Stein dat het risicomanagement paradigma gebaseerd is op drie onderliggende waardes, namelijk: Waarde wordt gecreëerd door middel van gedegen investeringen; Om tot gedegen investeringen te komen is het noodzakelijk dat er intern afdoende cash gegenereerd wordt. Bedrijven welke kampen met een tekort aan interne financiering korten immers op investeringsprogramma’s. De kasstroom wordt als cruciaal aangemerkt voor het inve...
Lees verder

Waarom financieel risicomanagement waarde kan toevoegen aan het bedrijf

In ‘Integrated Risk Management for the Firm: A Senior Manager’s Guide’ zet Lisa Meulbroek (Harvard Business School) uiteen waarom financieel risicomanagement waarde kan toevoegen aan de onderneming. Dit artikel zet beknopt haar argumenten uiteen alsook haar adviezen op welke wijze risico’s gemitigeerd kunnen worden en wat geadresseerd dient te worden.  1: Waarom financieel risicomanagement waarde kan toevoegen aan het bedrijfa) Meulbroek stelt dat het noodzakelijk is risicomanagement te facilit...
Lees verder

Het belang van cashflows

Cashflow is een zeer belangrijk begrip, en in vele gevallen zelfs belangrijker dan het begrip 'winst'. Het frequent berekenen van de cashflow is dan ook een must, zeker als het gaat om het willen nemen van beslissingen ten aanzien van investeringen. Dit artikel zet beknopt uiteen wat een cashflow is, waarom ze gebruikt moeten worden en welke soorten cashflows onderscheiden kunnen worden. Wat is een cashflow? De Cashflow betreft simpelweg gezegd de nettogeldontvangst. Met maakt de kosten...
Lees verder

Zorgverplichtingen van de accountant

De accountant kent zorgverplichtingen en dient hier logischerwijs aan te voldoen. De accountant dient te voldoen aan de navolgende drie zorgverplichtingen teneinde te handelen als een redelijk handelende en redelijk bekwame extern controlerende accountant: Zorgverplichting 1: DeskundigheidDeze zorgverplichting is deels concreet ingevuld in wet- en regelgeving. De deskundigheid dient eerst op een bepaald niveau te worden gebracht alvorens men zich accountant mag noemen en vervolgens dient de des...
Lees verder

Checklist om fouten te voorkomen bij Present Value Calculaties

Onderstaand een handige checklist die gebruikt kan worden om fouten te voorkomen bij het maken van Present Value calculalaties.1. Verdisconteer (discount) cashflows, geen winsten. Cashlfow is simpelweg het verschil tussen cash ontvangsten en cash uitgaven.a. Onthoud dat afschrijving geen cashflow is, alhoewel het wel effect kan hebben op belastingbetalingen.b. Concentreer je op cashflow na de belastingen. Blijf alert op verschillen tussen belastingafschrijvingen en afschrijvingen die worden...
Lees verder