Categorie - Economie

Economie Kennisbank

Kengetallen: Rentabiliteit

Rentabiliteit geeft aan in welke mate er winst gemaakt wordt op het geïnvesteerde vermogen. In dit artikel wordt er onderscheid gemaakt tussen drie kengetallen...

Economie Kennisbank

Kengetallen: solvabiliteit

De solvabiliteit geeft inzicht in de mate waarin organisaties op lange termijn aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Concreet gaat het hier om de...

Economie Kennisbank

Kengetallen: liquiditeit

Liquiditeit geeft aan in welke mate een organisatie in haar kort vreemd vermogen kan voorzien middels de vlottende activa. Wat betreft de liquiditeit worden er...

Advertentie

Advertentie

Advertentie