Categorie - Economie

Economie Kennisbank

Kengetallen: Rentabiliteit

Rentabiliteit geeft aan in welke mate er winst gemaakt wordt op het geïnvesteerde vermogen. In dit artikel wordt er onderscheid gemaakt tussen drie kengetallen...