Categorie - M

M Wiki

MLP

MLP staat voor ‘Minimaal levensvatbaar product’.  Dit wordt ook wel een prototype genoemd. Dit betreft een eerste versie in de ontwikkelfase die...

M Wiki

Matchingprincipe

Dit houdt in dat kosten worden toegekend aan de periode waarin de daaruit voortvloeiende opbrengst ontstaat: – Product matching: kosten toegerekend aan...

M Wiki

MIS

MIS staat voor marketinginformatiesysteem en omhelst alle mensen, apparatuur en procedures waarmee de correcte, tijdige en benodigde informatie kan worden...

M Wiki

Middel-doelketen

Dit betreft een geïntegreerd netwerk van doelen waarbij het bereiken van doelen in het ene niveau het middel vormt om doelen in een hoger niveau te bereiken.

M Wiki

MRP I

MRP I is de afkorting voor material requirements planning. Het betreft een methodiek waarmee de behoefte aan materialen voor een productieproces gepland kan...

Aanbevolen

Advertentie

Advertentie