Vijf soorten macht

Wanneer we spreken over macht, dan hebben we het over het vermogen om anderen te beïnvloeden.  Er kunnen in dit verband vijf soorten van macht worden onderscheiden, namelijk: 1. Referent powerDeze vorm van macht is gebaseerd op het feit dat volgers zich met de leider identificeren en hem of haar leuk vinden. Een voorbeeld is een leraar die leuk wordt gevonden door leerlingen heeft deze vorm van macht. 2. Expert powerDeze vorm van macht is gebaseerd op percepties over de bekwaamheid van de leide...
Lees verder

Manufacturing Resource Planning

Dit betreft het afstemmen tussen de plannen en wensen van de verkoop (vraag) en de mogelijkheden van leveranciers, producten en distributie (aanbod). De planner prognosticeert de vraag en er is één centrale planning om alle schakels van de keten in een keer aan te sturen.MRP I: berekent alleen behoefte en tijdstip. Hierbij ligt de nadruk op materiaalstroomMRP II: Ondersteunt capaciteitsplanning. Het wordt doorgerekend naar benodigde mens- en machine-uren. Dit wordt vastgelegd in de zogenoemde b...
Lees verder

MIS

MIS staat voor marketinginformatiesysteem en omhelst alle mensen, apparatuur en procedures waarmee de correcte, tijdige en benodigde informatie kan worden verzameld, gesorteerd, geanalyseerd, geëvalueerd en verspreid kan worden onder de medewerkers die marketingbeslissingen nemen.
Lees verder

Mavim Rules; de 7 stappen ter ondersteuning voor procesmodellering

De meest uitgebreide ondersteuning voor procesmodelleren kan worden aangetroffen in speciale procesmodelleertools, zoals de veelgebruikte Mavim Rules. De in dergelijke software gebruikte kernregels kennen als basis dat zij duidelijk en gemakkelijk te begrijpen moeten zijn en het gebruik van de software een bepaald gemak met zich meebrengt. Hierbij horen de navolgende 7 stappen om processen en specifieke kenmerkenvast te leggen en overzichten te creëren: StructurerenAlle informatie die al bes...
Lees verder

Managementcontract

Het managementcontract bevat specifieke afspraken die het hoger management met het lager management maakt, en maakt hierin helder wat de veronderstellingen die aan de afspraken ten grondslag liggen. Het document is bedoeld om de verwachtingen over en weer te expliciteren en vervult een belangrijke rol betreffende de beoordeling van de prestaties van het lager management. De waarde van het document zit in de duidelijkheid die hierdoor wordt geboden alsook in de overlegfunctie ervan. Het managem...
Lees verder

MRP I

MRP I is de afkorting voor material requirements planning. Het betreft een methodiek waarmee de behoefte aan materialen voor een productieproces gepland kan worden op gronde van verwachte verkopen aan klanten. MRP-tools uit die begintijd bieden de mogelijkheid om de stuklijst van een product aan te geven. De benodigde materiaalbehoefte kan daarna worden uitgerekend door het aantal benodigde eindproducten te vermenigvuldigen met de benodigdheden per eindproduct. Die materiaalbehoefte leidt vervo...
Lees verder

Marginal learning curve

Dit model berekent de tijd die nodig is om het laatste product te produceren. Stel dat er 11 producten gemaakt dienen te worden, dan dient men de productietijd te berekenen die nodig is om product Nr. 11 te maken. De totale (cumulatieve) productietijd wordt in dit geval berekend door alle afzonderlijke productietijden bij elkaar op te tellen. Het meest kenmerkende van het marginale model is dat de productietijd steeds met een gelijk percentage X afneemt zodra het productieaantal verdubbeld....
Lees verder

Moral hazard (Accounting)

Sommige partijen kunnen de acties van anderen niet observeren terwijl deze acties wel de belangen van alle partijen in de transactie beïnvloeden. Moral hazard heeft dan ook vooral betrekking op de betrouwbaarheid van informatie. De belangrijkste vorm van moral hazard is de motivatie van management-inspanning (management effort). Moral hazard ontstaat als gevolg van de scheiding van leiding en eigendom bij grote ondernemingen. Moral hazard kijkt dus vooral vanuit het managementpersepctief in de c...
Lees verder