Categorie - M

M Wiki

MoSCoW-principe

Het MoSCoW-principe is een prioriteringsmethode die veel wordt gebruikt in projectmanagement en productontwikkeling om te bepalen welke vereisten en functies...

M Wiki

MARAP

“MARAP” staat voor “Managementrapportage.” Het verwijst naar het proces van controle en monitoring van de prestaties en voortgang van...

I M Wiki

Money broking

Money broking, ook wel bekend als interdealer-bemiddeling, is een financiële dienstverlening die betrekking heeft op het bemiddelen van transacties tussen...

M Wiki

MLP

MLP staat voor ‘Minimaal levensvatbaar product’.  Dit wordt ook wel een prototype genoemd. Dit betreft een eerste versie in de ontwikkelfase die...

M Wiki

Matchingprincipe

Dit houdt in dat kosten worden toegekend aan de periode waarin de daaruit voortvloeiende opbrengst ontstaat: – Product matching: kosten toegerekend aan...

M Wiki

MIS

MIS staat voor marketinginformatiesysteem en omhelst alle mensen, apparatuur en procedures waarmee de correcte, tijdige en benodigde informatie kan worden...

M Wiki

Middel-doelketen

Dit betreft een geïntegreerd netwerk van doelen waarbij het bereiken van doelen in het ene niveau het middel vormt om doelen in een hoger niveau te bereiken.

M Wiki

MRP I

MRP I is de afkorting voor material requirements planning. Het betreft een methodiek waarmee de behoefte aan materialen voor een productieproces gepland kan...

M Wiki

Marktcultuur

In dit resultaatgerichte cultuurtype wordt de omgeving als bedreigend gezien, welke op een agressieve manier benaderd moet worden. De taakcultuur uit het model...

M Wiki

Moratorium

In het recht is een moratorium (afkomstig van het Latijnse morari, uitstellen) een rechtsmiddel, waarbij het crediteuren voor een bepaalde tijd onmogelijk...

Nieuwsbrief

Advertentie

Advertentie