ECR

ECR staat voor Efficient Consumer Response. Efficient Consumer Response voert projecten uit door het begrip consumentgerichte visie nader inhoud te verschaffen. Het doel is om de eindconsument centraal te stellen in het handelen en denken van ondernemingen in de bedrijfskolom.
Lees verder

Evenredigheidsbeginsel

Niet alleen de wijze waarop de belangen worden afgewogen moet naar behoren gebeuren, maar ook het uiteindelijke resultaat van deze afweging. Hier speelt het evenredigheidsbeginsel op. Want, hoe zwaarder de belangen van de burger, hoe zwaarder de algemene belangen daartegenover moeten zijn om de burger toch in zijn belangen te raken met een rechtvaardiging. De rechter toetst terughoudend aan het evenredigheidsbeginsel. Hij mag alleen tot vernietiging overgaan indien het bestuursorgaan redelijker...
Lees verder

Ex post variance analysis [Management Accounting & Control]

Demski heeft aangevoerd dat als de omgeving anders is dan dat verwacht, de werkelijke prestatie moeten worden vergeleken met een norm die deze veranderde omstandigheden weerspiegelt. Oorzaken variances: 1. Random uncontrollable factors when the operation is under control; 2.Assignable causes, but with the costs of investigation exceeding the benefits; 3.Assignable causes, but with the benefits from investigation exceeding the cost of investigation.
Lees verder

Eilandautomatisering

ERP is ondernemingsbreed en moet derhalve alle processen binnen de onderneming in onderlinge samenhang afdekken. In het recente verleden waren er in de meeste bedrijven voor verschillende afdelingen ook verschillende informatiesystemen in gebruik. In een dergelijk geval spreken we van eilandautomatisering.
Lees verder

Event-driven process chains

Bedrijfsprocessen worden ook wel omschreven als ‘event-driven process chains’: gebeurtenissen sturen het bedrijfsproces. Van een groot aantal processen is vooraf duidelijk welke gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Ook kan worden geïnvesteerd wat de gevolgen zijnvan het optreden van deze gebeurtenissen. Zo is de gebeurtenis ‘in het magazijn ontvangen van een goederenzending van een leverancier’ duidelijk dat de waarde van de voorraad in de financiële administratie moet worden verhoogd, maar ook ...
Lees verder

ESH-model

Het ESH-model is een onderdeel van het DOR-model (doelen stellen, organiseren en realiseren). ESH (evenwicht, samenhang, heterogeen) richt zich specifiek op het organiseren van organisaties. De zes organisatievariabelen (factoren) vormen samen een uitgebalanceerd geheel. Het model is gebaseerd op het 7-S Model. Onderstaand zijn de zes variabelen beknopt weergegeven: Strategie: is de manier waarop, en het geheel van middelen waarmee, vooraf vastgestelde doelen worden nagestreefd. Managem...
Lees verder