Categorie - E

E Wiki

Executiecoalitie

Executiecoalitie betreft een term die Jacques Pijl (2017) gebruikt in zijn praktisch boek ‘Strategie = executie’. Een executiecoalitie bestaat uit 5...

E Wiki

Exitheffing

Dit betreft vermogensaanwas, nominale waardeaangroei die in een vermogensbestanddeel besloten ligt.Hierbij kan worden gedacht aan stille reserves, goodwill en...

E Wiki

ECR

ECR staat voor Efficient Consumer Response. Efficient Consumer Response voert projecten uit door het begrip consumentgerichte visie nader inhoud te verschaffen...

Aanbevolen

Advertentie

Advertentie