ECR

ECR staat voor Efficient Consumer Response. Efficient Consumer Response voert projecten uit door het begrip consumentgerichte visie nader inhoud te verschaffen. Het doel is om de eindconsument centraal te stellen in het handelen en denken van ondernemingen in de bedrijfskolom.
Lees verder

Evenredigheidsbeginsel

Niet alleen de wijze waarop de belangen worden afgewogen moet naar behoren gebeuren, maar ook het uiteindelijke resultaat van deze afweging. Hier speelt het evenredigheidsbeginsel op. Want, hoe zwaarder de belangen van de burger, hoe zwaarder de algemene belangen daartegenover moeten zijn om de burger toch in zijn belangen te raken met een rechtvaardiging. De rechter toetst terughoudend aan het evenredigheidsbeginsel. Hij mag alleen tot vernietiging overgaan indien het bestuursorgaan redelijker...
Lees verder

Ex post variance analysis [Management Accounting & Control]

Demski heeft aangevoerd dat als de omgeving anders is dan dat verwacht, de werkelijke prestatie moeten worden vergeleken met een norm die deze veranderde omstandigheden weerspiegelt. Oorzaken variances: 1. Random uncontrollable factors when the operation is under control; 2.Assignable causes, but with the costs of investigation exceeding the benefits; 3.Assignable causes, but with the benefits from investigation exceeding the cost of investigation.
Lees verder

Eilandautomatisering

ERP is ondernemingsbreed en moet derhalve alle processen binnen de onderneming in onderlinge samenhang afdekken. In het recente verleden waren er in de meeste bedrijven voor verschillende afdelingen ook verschillende informatiesystemen in gebruik. In een dergelijk geval spreken we van eilandautomatisering.
Lees verder