Categorie - E

E Wiki

Ejari

Ejari betreft een systeem in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, dat wordt gebruikt voor het registreren van huur- en leaseovereenkomsten voor zowel...

E Wiki

Earn-out

Een earn-out is een financiële regeling die vaak wordt gebruikt bij de verkoop van een bedrijf. Het is een contractuele bepaling waarbij de uiteindelijke...

E Wiki

Envy ratio

De envy ratio geeft de verhouding weer tussen de door het management betaalde prijs voor en de door de investeerder betaalde prijs voor de  belangen in de...

E Wiki

ESG

De afkorting ESG staat voor milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. Bij ESG staat voor bedrijven de juiste balans tussen financieel economische...

E Wiki

Epic Owner

Epic Owners zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van Portfolio Epics op de Portfolio Kanban.  Epic Owners definiëren Epics, de MVP en een Lean Business...

E Wiki

Executiecoalitie

Executiecoalitie betreft een term die Jacques Pijl (2017) gebruikt in zijn praktisch boek ‘Strategie = executie’. Een executiecoalitie bestaat uit 5...

E Wiki

Exitheffing

Dit betreft vermogensaanwas, nominale waardeaangroei die in een vermogensbestanddeel besloten ligt.Hierbij kan worden gedacht aan stille reserves, goodwill en...

E Wiki

ECR

ECR staat voor Efficient Consumer Response. Efficient Consumer Response voert projecten uit door het begrip consumentgerichte visie nader inhoud te verschaffen...

E Modellen Wiki

ESH-model

Het ESH-model is een onderdeel van het DOR-model (doelen stellen, organiseren en realiseren). ESH (evenwicht, samenhang, heterogeen) richt zich specifiek op...

Nieuwsbrief

Advertentie

Advertentie