Categorie - C

C Wiki

Composable DXP

Een Composable Digital Experience Platform (DXP) betreft een moderne benadering van het bouwen en beheren van digitale ervaringen, zoals websites, apps en...

C Wiki

COSO ERM

COSO ERM staat voor “Enterprise Risk Management” en verwijst naar een raamwerk voor het beheren van risico’s binnen een organisatie...

C Wiki

Captive

In de context van bedrijfsfinanciering en investeringen verwijst het begrip “Captive” naar een specifieke vorm van zelfverzekering. Een captive is...

C Wiki

Cash pooling

Cash pooling is een financiële praktijk waarbij de geldmiddelen van verschillende dochterondernemingen of entiteiten binnen een groter concern worden...

C Wiki

CRS

Het Common Reporting Standard (CRS) is een internationaal overeengekomen standaard voor de automatische uitwisseling van financiële gegevens tussen...

C Wiki

CFC-maatregel

De afkorting “CFC” staat voor “Controlled Foreign Corporation” (gecontroleerde buitenlandse vennootschap). Een CFC-maatregel is een...

C Wiki

CBDC

CBDC staat voor central bank digital currency. Dit betreft feitelijk de digitale euro dat wordt uitgegeven door de centrale bank. Tot op de dag van vandaag...

C Wiki

Cultuur

Cultuur kan worden gedefinieerd als een patroon van gedeelde basisveronderstellingen welke zijn geleerd door een groep gedurende het omgaan met externe en...

C Wiki

Co-assurantie

Co-assurantie, of verzekering ter beurze, betreft een bijzondere vorm van verzekeren, die beschouwd  kan worden als een vorm van risicospreiding bij...

C R Wiki

Credit ratings

De drie meest bekende kredietbeoordelaars betreffen Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch. Ondanks dat deze partijen soms verschillende ratings afgeven...

C Wiki

CLIO

CLIO staat voor ‘Charismatisch Leiderschap In Organisaties’.  Leiderschap wordt bij CLIO geoperationaliseerd in vier stijlen. De stijlen zijn een...

C Wiki

CAPEX

CAPEX staat voor “Capital Expenditures” (kapitaaluitgaven). Het verwijst naar de investeringen die een bedrijf doet in activa op lange termijn...

C Wiki

Commissie Frijns

De Commissie Frijns bracht na 2005 jaarlijks een rapport uit waarin verslag werd gedaan over de monitoring van de Code Tabaksblat. Op 4 juni 2008 publiceerde...