Categorie - C

C Wiki

Coaching

Coaching betreft een vorm van begeleiding waarbij een coach een persoon helpt om zijn of haar doelen te bereiken, vaardigheden te ontwikkelen of obstakels te...

C Wiki

CAB meeting(s)

CAB staat voor Change Advisory Board, wat in het Nederlands kan worden vertaald als “Veranderadviesraad”. CAB-meetings zijn bijeenkomsten waarin...

C Wiki

CRISC

CRISC staat voor Certified in Risk and Information Systems Control, wat vertaald kan worden als ‘Gecertificeerd in Risico- en...

C Wiki

CIM

Een “Confidential Information Memorandum” (CIM) betreft een document dat veelal wordt gebruikt bij fusies en overnames om belangrijke informatie...

C Wiki

Composable DXP

Een Composable Digital Experience Platform (DXP) betreft een moderne benadering van het bouwen en beheren van digitale ervaringen, zoals websites, apps en...

C Wiki

COSO ERM

COSO ERM staat voor “Enterprise Risk Management” en verwijst naar een raamwerk voor het beheren van risico’s binnen een organisatie...

C Wiki

Captive

In de context van bedrijfsfinanciering en investeringen verwijst het begrip “Captive” naar een specifieke vorm van zelfverzekering. Een captive is...

C Wiki

Cash pooling

Cash pooling is een financiële praktijk waarbij de geldmiddelen van verschillende dochterondernemingen of entiteiten binnen een groter concern worden...

C Wiki

CRS

Het Common Reporting Standard (CRS) is een internationaal overeengekomen standaard voor de automatische uitwisseling van financiële gegevens tussen...

C Wiki

CFC-maatregel

De afkorting “CFC” staat voor “Controlled Foreign Corporation” (gecontroleerde buitenlandse vennootschap). Een CFC-maatregel is een...

C Wiki

CBDC

CBDC staat voor central bank digital currency. Dit betreft feitelijk de digitale euro dat wordt uitgegeven door de centrale bank. Tot op de dag van vandaag...

C Wiki

Cultuur

Cultuur kan worden gedefinieerd als een patroon van gedeelde basisveronderstellingen welke zijn geleerd door een groep gedurende het omgaan met externe en...

C Wiki

Co-assurantie

Co-assurantie, of verzekering ter beurze, betreft een bijzondere vorm van verzekeren, die beschouwd  kan worden als een vorm van risicospreiding bij...

C R Wiki

Credit ratings

De drie meest bekende kredietbeoordelaars betreffen Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch. Ondanks dat deze partijen soms verschillende ratings afgeven...

C Wiki

CLIO

CLIO staat voor ‘Charismatisch Leiderschap In Organisaties’.  Leiderschap wordt bij CLIO geoperationaliseerd in vier stijlen. De stijlen zijn een...